Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Leta rad med flera värden i samma cell

I följande exempel skall vi göra en slags LETARAD funktion där ett värde kan förekomma flera gånger i båda kolumnerna. I stället för att använda oss av LETARAD eller XLETAUPP så skall vi använda oss av områdesfunktionen FILTER.

Vår data ser ut som i bilden nedan där vi har namn på ett par personer samt olika destinationer de rest till. Vi vill sammanfatta vilka städer varje person varit i med en tabell där alla destinationer sammanfattas i en cell utan dubbletter som i bilden nedan.Vi skall börja med att ta fram en lista på alla platser som Kalle varit på. Vi gör det med formeln FILTER() med formeln:

=FILTER($B$2:$B$20;$A$2:$A$20=E2)

Vi har det resultat som vi vill filtrera fram dvs vår matris i kolumn B som vi gör till en absolut referens så att det skall gå att autofylla formen nedåt-> $B$2:$B$20

Vi har vad vi skall inkludera i kolumn A som vi gör till en absolut referens så att det skall gå att autofylla formen nedåt och vårat värde i cell E2 som vi låter vara en relativ referens relativ -> $A$2:$A$20=E2Nästa del är att ta bort alla dubbletter så att vi vår resultatet i bilden nedan. Det gör vi med formeln UNIK():

=UNIK(FILTER($B$2:$B$20;$A$2:$A$20=E2))Vi skall nu omvandla området till en cell som vi gör med funktionen TEXTJOIN() med formeln:

=TEXTJOIN(", ";SANT;UNIK(FILTER($B$2:$B$20;$A$2:$A$20=E2)))

Vi använder ”, ” som avgränsare.

Och väljer värdet SANT för värdet ingorera_tom för att ignorera tomma celler.