Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Skapa lista med unika värden med formeln UNIK

En relativt ny och sedan länge efterlängtad funktion i Excel är formeln UNIK. Det är ett vanligt problem att man har en lång lista och man vill endast behålla de unika värdena. Bloggen har tidigare tacklat detta problem bland annat här och funktionen Ta bort dubbletter.

Att använda sig av funktionen Ta bort dubbletter kräver en del manuellt arbete och tar lite tid och det är inte en formel. En fördel med formler är att de går att kombinera med andra formler.

Vi skall nu introducera formeln UNIK. Vi jobbar med en lista som består av olika namn där de förekommer flera gånger. Vi skall skapa en ny lista med endast unika värden ifrån vår ursprungliga lista.

Vår data ser ut som nedan och består av en lista med namn som är formaterad som en dynamisk tabell. Exempelfil kan laddas ner under inläggets rubrik.För att skapa en lista med unika värden så ställer vi oss i cell C2 som i bilden nedan matar vi formeln:

=UNIK(Tabell1[Namn])Eftersom vår ursprungliga lista är en dynamisk tabell så referera vi inte till celler utan till ett dynamiskt område som ökar i fall vi lägger till namn.

Vårat resultat blir nu som i bilden nedan.Formeln UNIK returnera ett område (array) som betonas med en blå kant runtomkring området där det inte går att redigera.

Om vi nu ställer oss längst ner i cell A35 som ligger precis under vår dynamiska tabell och skriver in ett nytt namn, t.ex. ”Ove”. Då inkluderas ”Ove” i den dynamiska tabellen i kolumn A och även vår lista i kolumn C.

Formeln UNIK är väldigt bra att använda tillsammans med en dynamisk tabell jämfört med vanliga absoluta cellreferenser. Då vi i formeln refererar till ett dynamiskt område så inkluderas hela tiden nya element.


DELA