Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Dynamisk tabell

Formler 2018-02-14

Tabeller är troligtvis den vanligast förekommande strukturen som man lagrar och presenterar data på. I Excel finns det ett specifikt tabellformat som underlättar arbetet med tabeller på flera sätt.

För att formatera din tabell till tabellformatet så markerar du först din data sedan gör du antingen:

1.       Ctrl + T

2.       Under fliken Infoga – klicka på knappen Tabell

Du får då upp dialogrutan Skapa tabell enligt bilden nedan. Kolla så att det är i bockat i rutan Tabellen innehåller rubriker ifall din markerade data har kolumnrubriker som i bilden nedan. Klicka sedan OK.

Du får nu in din data i tabellformat och om du ställer dig någonstans i tabellen så får du upp fliken Design längst ut till höger. I den här fliken kan du bland annat välja mallar på hur sin tabell skall se ut. Det finns även vissa funktioner som är lättillgängliga.

Något som är väldigt bra att göra är dessutom att ge tabellen ett namn. I bilden ovan till så finns det ett fält som heter Tabellnamn: där det står Tbl_Försäljning med blå bakgrund. Ursprungligen döps tabellen till ”Tabell1” och sedan ökas siffran i slutet för varje ny tabell du skapar. Det är bra att döpa tabellen till ett logiskt namn, gärna som börjar med ”Tbl_...”.

Om du anropar en kolumn eller tabellmatris i en funktion så kan du när du skriver in din formel skriva in ”Tbl_” och dina tabeller föreslås automatiskt. Vill du anropa en kolumn så skriver du till ett vänsterklammertecken ”[” och sedan föreslås de kolumner som finns i tabellen. 

    Medel för hela tabellen =MEDEL(Tbl_Försäljning)

    Medel för Stockholm =MEDEL(Tbl_Försäljning[Stockholm])

Om det till exempel skulle tillkomma en ny rad (Säljare) eller en ny kolumn (Stad) till tabellen så inkluderas de nya värdena i automatiskt till formeln. Hade du istället använt en vanlig referens så hade du behövt ändra den manuellt i din formel.

En av de bästa funktionerna i Excel är LETARAD(). Den efterfrågar bland annat en tabellmatris där dina matchande värden finns. Om den tabellmatrisen är formaterad som en tabell så kan du bara skriva in namnet på tabllen, Tbl_Försäljning i detta exmepel. LETARAD() förutsätter även att värden i den första kolumnen är sorterade i bokstavsordning. Det kravet gäller inte om tabellmatrisen är i tabellformatet.Genom att klicka på pilknappen i som finns i varje kolumnrubrik kan snabbt göra en filtrering eller snabb sortering.


DELA