Ms Project kurs

Nivå: Grund

Kurslängd: 2 dagar Pris: 9995 kr (Inkl.kursmaterial, lunch, kaffe och fika)

Plats: Stockholm City (Olof Palmes gata 29), Göteborg (Regnbågsgatan 8B), Malmö (Nordenskiöldsgatan 11), Online

Ms Project kurs

Kursens mål är att du skall få grundläggande kunskaper i Ms Project, se resursbehoven och kunna göra realistiska projekttidplaner. Du kommer att få förståelse för konflikten mellan projekt och linje samt lära dig hantera grunderna i ett kraftfullt verktyg som hjälper dig att planera och genomföra komplexa projekt.

Bra att veta om schemalagda kurser hos Informer

enligt tidigare deltagare

Fyll i dina uppgifter

Vill du prata med oss innan du bokar? Ring 031-72 56 470

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som har liten eller ingen erfarenhet av Project och vill lära dig grunderna. I kursen ingår mycket praktisk övning, massor med tips och många aha-upplevelser.

Garanterad start

Informer är Sveriges enda utbildningsföretag som erbjuder fullständig startgaranti på samtliga kurser. För dig som kund innebär vår startgaranti en enklare planering eftersom du vet att kursen du anmält dig till kommer att genomföras.

Om kursen du anmält dig till redan är fullbokad återkommer vi till dig med förslag på alternativa datum inom tolv timmar.

Garanterat nöjd

Informer erbjuder en helt unik nöjdhetsgaranti. För att säkerställa vår goda kvalitet lämnar varje kursdeltagare alltid en kursutvärdering.

Om du som kund mot all förmodan inte skulle vara nöjd med din utbildning hos Informer och snittet på kursutvärderingarna är under 4,0 (skala 1-5 där 1 är lägst och 5 högst) har du rätt att få kursavgiften tillbaka.

Våra kurscenter

Stockholm

Olof Palmes gata 29

vagBeskrivningSthlm

Göteborg

Regnbågsgatan 8B

vagBeskrivningGBG

Nordenskiöldsgatan 11

vagBeskrivningMalmo

Mer om Ms Project kurs grund

Microsoft Project är ett mycket bra verktyg för att skapa projekttidplaner, kostnadsuppskattningar samt för att göra resursplanering. När du går vår Ms Project kurs kommer du under två dagar lära dig hur du planerar upp ditt projekt, tillsätter resurser samt följer upp projektet på bästa sätt. De pedagogiska genomgångarna varvas med praktiska övningar och självständigt arbete för att du som elev ska få bästa förståelse och lära dig så mycket som möjligt om hur Ms Project fungerar.

Kursen börjar med grundinställningar eftersom det är en mycket central del i Ms Project. Det är i grundinställningar du berättar för Ms Project hur verktyget ska bete sig i olika situationer.

När grundinställningarna är på plats är det dags att börja skapa projektet. Ett projekt består vanligtvis av ett stort antal aktiviteter eller händelser som måste genomföras för att målet ska kunna uppnås. På vår Ms Project kurs kommer du tillsammans med läraren bygga ett antal olika projekt bestående av ett stort antal fördefinierade aktiviteter och händelser.

När en aktivitet, händelse eller arbetspaket ska placeras ut i tid kan den antingen läggas på fasta datum eller läggas ut i tid med hjälp av länkar. När en aktivitet läggs ut i tid med hjälp av länkar har den inga fasta datum utan får istället ett beroende till en annan aktivitet. Exempelvis B kan börja när A är klart. På vår Ms Project kurs kommer du lära dig hur alla dessa samband och beroenden fungerar.

När alla aktiviteter är på plats och utplacerade i tid är tidplanen klar och det är dags att planera in timmar, kostnader och resurser. Under kursens gång kommer du lära dig hantera både rörliga och fasta kostnader samt koppla olika utförare till olika arbetspaket. Fördelen med att koppla resurser till arbetspaket är delvis kostnadsberäkningen som sker i bakgrunden, men främst möjligheten att se resurssituationen på olika grupper och individer.

Kapitlet om uppföljning ligger naturligtvis sist eftersom det måste finnas något att följa upp :- ) Här arbetar vi under kursen med bland annat differenser mot originalplan, klarmarkering av aktiviteter samt hur man tar fram och skapar olika rapporter i Ms Project.

Efter vår Ms Project kurs har du en fördjupad kunskap i hur du ska bygga och följa upp dina projekt i Microsoft Project samt hur Ms Project fungerar och varför olika saker sker i olika situationer.DELA