Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Dubbletter i Excel

Tabeller 2018-02-14

Ett vanligt problem är att man vill kunna identifiera om ett värde förekommer mer än en gång i en kolumn eller tabell och sedan eventuellt ta bort dessa.

Identifiera Dubbletter

Det finns en väldigt enkel metod för att identifiera dubbletter i Excel. Markera din kolumn där du har dina dubbletter.

Markera den kolumn där du vill hitta dina dubbletter. Under fliken Start -> klicka på Villkordstyrd formatering - > Regler för markering av celler -> Dubblettvärden


I dialogrutan Dubblettvärden kan du välja Duplicerade eller Unika poster. Välj Duplicerade och klicka sedan Ok för att använda föreslagen formatering


De celler i din lista som innehåller dubblettvärden kommer nu att markeras med röd bakgrundsfärg och ha ljusröda tecken.

Bearbeta dubbletter

Om du har en stor lista med värden och vill samla dina dubbletter kan du använda funktionen Sortera för att samla dubbletterna överst och i en viss ordning.


Under fliken Data -> klicka på Sortera - > I dialogrutan Sortera så väljer du kolumnen där du har dina dubbletter - > i fältet Sortera efter klickar du på nedåtpilen och väljer Cellfärg – i fältet Ordna väljer du den cellfärg som dina dubbletter är markerade som, välj även Överst.

Du kan därefter lägga till ytterligare sorteringar genom att klicka på knappen Lägg till nivå och välj en sortering så att dubbletterna hamnar efter varandra. T.ex att sortera kolumnen med dubbletter i bokstavsordning, dvs Sortera efter välj Värden, under Ordna välj A till Ö enligt bilden ovan. Klicka sedan på ok.

Du kan nu granska dubbletterna i din tabell och eventuellt ta bort dem manuellt en efter en.

Funktionen Ta bort Dubbletter

Om du har en lista med flera dubbletter och endast vill ha en lista med unika värden gör du det snabbast genom att markera den kolumn där du har dina värden:

Under fliken Data -> klicka på Ta bort dubbletter -> Välj Fortsätt med aktuell markering ifall du får upp en varningsruta, klicka ok.

Med funktionen Ta bort dubbletter kan du även markera en hel tabell och söka på flera kolumner samtidigt. Den här metoden kan vara något vansklig beroende på hur många kolumner man behöver granska då Excel tar bort de dubbletter som kommer sist i din lista. Därför är det ofta bra att börja med att först identifiera dubbletterna och granska datan först.


DELA