Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Funktionen Autofyll

Diagram 2018-02-14

Funktionen autofyll är en av de vanligaste funktionerna som hjälper dig att snabbt och enkelt fylla celler med information. De två huvudsakliga funktionerna är att kopiera eller att fylla med en serie av värden.

Funktionen utgår ifrån värden i en eller flera celler som du markerar.

1.       Markera en eller flera celler med dina ingångsvärden

2.       Ställ muspekaren i det nedersta högra hörnet av din markering så att muspilen förvandlas till ett kors.

3.       Håll inne höger musknapp och dra ner till det område som du vill fylla, släpp höger musknapp och du får ett antal val beroende på version.

Om du endast vill kopiera värden väljer du kopiera. Du kan även välja några olika fyllningar som t.ex. Fyll endast med formatering så kopierar du formateringen som i Klistra inspecial

För att göra mer avancerade fyllningar så väljer du Serie och du får upp fönstret Serie som i bilden nedan.


Standardinställning i fyll serie är att fylla på med ett steg per cell som i bilden ovan. Du kan gör fler inställningar som att öka stegvärdet. Om du använder datum så finns det en användbar funktion som gör att du kan fylla på med endast vardagar.

I tabellen har det gjorts 4 fyllningar där den första raden på de två första kolumnerna hade värdet 1 och de två sist hade värdet 2017-09-01. Den fyllning som gjorts syns i Kolumnrubriken. 

 

Det går även att fylla serier baserat på flera markeringar där de markerade ingångsvärdena innehåller tomma celler och där Excel räknar ut stegen. I tabellen nedan är två serier gjorda där ingångsvärdena är markerade i den första serien. Excel räknar här ut att serien skall öka med 15 för varje steg och att det skall vara två tomma celler efter varje värde. Notera att man måste även lägga till två tomma celler efter det sista värdet. Om man bara markerar från 0 till 15 och gör en Autofyll så kommer värdet 30 hamna direkt under 15.
DELA