Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Klistra in Special

Formler 2018-02-14

Att kopiera och klistra in data är en av de vanligaste funktionerna i Excel. Man markerar den data man vill kopiera och trycker Ctrl + C. Sedan ställer man sig på en plats i dit man vill klistra in datan och trycker Ctrl + V. Det finns dessutom många olika sätt att klistra in på, vilket kallas för Klistra in Special. Det finns mer än 150 kombinationer och vi skall ta en titt på de vanligaste alternativen nedan.

För att komma åt Klistra in Special kan du antingen högerklicka och välja Klistra in Special enligt bilden nedan.


Innan du kommer hela vägen till Knappen Klistra in special så finns flertalet kombinationer föreslagna, bilden ovan är från Excel 2016 och föreslagen varierar beroende på version. Om du klickar på knappen Klistra in special så kommer dialogrutan klistra in Special upp. Du kan även använda dig av kortkommandot Ctrl + Alt + V för att gå direkt till dialogrutan.Exempel 1 – Klistra in special - Värden

Om du har en beräkning av ett par tal som sedan räknar ut en procentsats så kan du ha följande beräkning i din cell A5:

    = (A1 + A2) / C1

Samtidigt så visar cellen 26,5 %. Det betyder att cellen är formaterad att visa procent med ett decimaltal.

Om du använder dig av vanlig inklistring i en cell 5 rader ner, dvs A10 så kommer det vid en vanligt inklistring att stå:    

    = (A6 + A7) / C6

Ifall det inte finns några värden i cellerna ovan så kommer resultatet i cellen att visa 0,0 %. Du har nu även fått med formatet fast inte värdet 0,265 utan endast de relativa referenserna referenserna

Om du istället använder dig av Klistra in special – Värden så kommer det att stå:

    0,265

Om du istället använder dig av Klistra in special – Värden och talformat så kommer det att stå:    

    26,5 %

Exempel 2 – Transponera

Gernom att välja transponera så vrider du datan som du klistrar in 90 grader. Detta är användbart då du har kopierat flera celler. Ett vanltigt användingsområde för detta är om du har en kolumn eller lista med värden i vertikal ordning och vill kunna använda de som kolumn rubriker. Då markerar du värden i din lista uppifrån och ner. Klistra sedan in värdena via dialogrutan Klistra in special – välj Värden och Transponera. Nu klistras värden in från den markerade xellen och ut till höger.

Exempel 3 – Klistra in Format och Kolumnbredder

Att endast klistra in format påminner om den något enklare funktionen Hämta format. Hämta format arbetar endast med en cell i taget men med klistra in format så kan du hämta formatet på flera celler på en gång,

Om du har t.ex. en tabell med ett visst utseende som du vill kunna återanvända men vill inte ta bort värdena för hand. Kopiera tabellen och välj Klistra in special – Format. 

Om du även vill använda samma kolumnbredd så välj Klistra in special – Kolumnbredder.


DELA