Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Funktionen Letarad

En av de bästa funktionerna i Excel är LETARAD(). Funktionen låter dig matcha värden i en lista mot andra värden i en separat tabell.

I följande exempel har vi en lista med städer och försäljningsdata likt den i bilden nedan. I kolumn C vill vi fylla i vilket län som varje stad i kolumn B tillhör. I tabellen till höger i bilden nedan så har vi en sammanställning av städer och i vilket län de tillhör. För att slippa göra detta manuellt så kan vi använda oss av funktionen LETARAD().

Börja med att infoga funktionen LETARAD() genom att:

    Välj under fliken – Formler – Leta upp & referens – Letarad. Du får nu upp dialogrutan Funktionsargument enligt bilden nedan.

    Letauppvärde – Det värde som skall stämma överens med ett värde i tabellen till höger - A2

    Tabellmatris – Tabellmatrisen till höger i bilden ovan. Tabellens första kolumn är den som skall innehålla värden som skall matchas med Letauppvärdet. Tabellen måste vara sorterad efter första kolumnen i fallande bokstavsordning– $E$2:$F$161 (Använd absoluta referenser med dollar tecken för att tabellen matrisen inte skall flyttas sig om vi senare använder oss av Autofyll.

    Kolumnindex – Den kolumnen som innehåller de värden vi vill koppla. I det här fallet den andra kolumnen dvs ”2”

    Ungefärlig -  Ett valfritt värde – ”FALSK” innebär exakt matchning och ”SANT” innebär ungefärlig vilket innebär att Excel kan gissa om det matchar.

Slutliga formeln blir:

    =LETARAD(A2;$E$2:$F$161;2;FALSKT).

Sedan är det bara att använda sig av Autofyll för att fylla Län? ner i kolumn C i bilden ovan.

Det finns många fördelar av att använda sig av Dynamisk tabell för Tabellmatrisen.

1.       Tabellmatrisens första kolumn behöver inte vara sorterad i bokstavsordning

2.       Om det tillkommer nya rader eller kolumner i Tabellmatrisen så inkluderas de automatiskt eftersom tabellformateringen är dynamisk. Använder man sig inte av det enligt formeln ovan så är referensen statisk och behöver manuellt ändras för att få med de nya värdena.

Om vi konverterar Tabellmatrisen, dvs den till höger där vi hämtar vår data ifrån, till en dynamisk tabell och döper den till Tbl_Stadinfo så blir formeln:

     =LETARAD(A2;Tbl_Stadinfo;2;FALSKT)DELA