Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Infoga funktion och formel

Formler 2018-02-14

I Excel finns det mycket formler som kan effektivisera ens arbete. Formlerna baseras på att du matar in ett par värden som referenser och skiljer dessa med semikolon. Det finns tre huvudsakliga sätt att infoga en formel.

Kortkommando Shift + F3

När du använder kortkommandot Shift + F3 så får du upp dialogrutan Infoga funktion. Du kan därifrån välja en kategori av funktioner som t.ex. Senast använda enligt bilden nedan.


Välj din funktion som du vill använda, klicka OK. DU får nu upp dialogrutan Funktionsargument. Här kan du fylla i fältenj med referenser till din funktion. D kan även skriva in värden. Ifall du anger en text så sätt texten med citationstecken t.ex. ”Text”. Fyll i din uppgifter och klicka sedan OK.


När du klickat ok från dialogrutan ovan så infogas formeln:                     

               =SUMMA(A2:A6;120)

Funktionen ovan summer alla värden i cellerna A2 + A3 + A4 + A5 + A6 + 120

Via Fliken Formler

Du kan även gå via fliken formler enligt bilden nedan. Det sättet är bra om man inte vet vilken man vill använda sig av och vill utforska vad för funktioner som finns tillgängliga. Det här sättet är bläddringsvänligt och man får en förklaringsruta då man håller musknappen ovanför en funktion som i bilden nedan.


Manuellt

Du kan även infoga en funktion genom att först skriva ett lika med tecken och sedan börja skriva namnet på funktionen. Excel föreslår då olika formler, du kan då navigera med piltangenterna till den funktion som Excel föreslår och sedan trycka på Tab för att infoga texten. När du skriver in manuellt så använder du semikolon ”;” för att avgränsa dina funktionsargument


DELA