Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Slå ihop flera textceller samtidigt med TEXTJOIN

En funktion som många känner till är textfunktionen SAMMANFOGA. Med den så kan vi slå ihop textsträngar, en i taget. Ibland hämtar vi in text från flera celler samtidigt och vill kunna lägga in avgränsare mellan de celler som vi vill slå ihop. Vi skall nu gå igenom hur man kan använda sig av funktionen TEXTJOIN istället för funktionen SAMMANFOGA för att slå ihop flera celler samtidigt.

Vår data ser ut som i bilden nedan där vi överst har en tabell med uppgifter om olika personer uppdelat i olika kolumner. Du kan ladda ner exempelfil under inläggets rubrik. Vi skall nu slå ihop datan ifrån de fyra kolumnerna högst upp till en cell. Vi kommer dels att göra detta med ett kommatecken som avgränsare samt demonstrera hur man kan skapa en radbrytning som avgränsare.För att skapa en formel som slår ihop de fyra värdena och använder sig av kommatecken så använder vi formeln SAMMANFOGA och får då i cell C7 formeln:

   =SAMMANFOGA(A2;", ";B2;", ";C2;", ";D2)

Vi kan ersätta den med en formel i cell A7 :

   =TEXTJOIN(", ";SANT;A2:D2)


TEXTJOIN har tre argument:

   1 Avgränsare: Här lägger vi in vad för text som skall avgränsa cellerna. Vi skall ha ett kommatecken så vi lägger därför in ”, ”.

   2 Ignorera_tom: SANT ignorerar tomma celler och FALSKT inkluderar tomma celler.

   3 Text: Här anger vi de celler som skall ingå. Vi kan ange hela områden eller enskilda celler.


För att skapa en TEXTJOIN där vi använder oss av radbrytning istället för kommatecken så anger vi TECKENKOD(10) som avgränsare.

=TEXTJOIN(TECKENKOD(10);SANT;A2:D2)


DELA