Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Funktionen SAMMANFOGA

Excel är underskattad som textbehandlare. En av de enklaste och mest användbara funktionerna är SAMMANFOGA(). Den funktionen slår ihop två olika textstycken, dvs strängar till en. Man kan slå ihop flera texter genom antingen referenser och man kan även lägga in texten manuellt i genom att sätta in citationstecken.

I bilden i tabellen nedan finner vi för och efternamn i kolumn A och B. Tabellen nedan finns även som bifogad som fil. Vi slår ihop informationen i olumnerna A och B tilli kolumn C, D och E enligt följande:
Kolumn C: Namn = SAMMANFOGA(A2;" ";B2)                 

Kolumn D: F. Efternamn = SAMMANFOGA(VÄNSTER(A2;1);". ";B2)      

Kolumn E: Efternamn, Förnamn = SAMMANFOGA(B2;", ";A2)

Sedan använder vi oss av Autofyll för att formatera listan nedåt. Läs här för att se mer om funktionen VÄNSTER().


DELA