Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Funktionen XLETAUPP i Excel

I tidigare inlägg så har vi gått igenom en av de bästa funktionerna i Excel, funktionen LETARAD. Den funktionen används för att hämta ett värde ifrån en tabell där det finns en matchande kolumn som referens. Vi skall nu gå igenom den nya funktionen XLETAUPP som är en förbättrad version av LETARAD och är mer flexibel med betydligt fler valmöjligheter. Det här inlägget är en introduktion och fler inlägg som går djupare in i den här nya funktionen kommer att följa.

I bilden nedan har vi vår data som vi skall jobba med, du kan ladda ner exempelfilen under inläggets rubrik. Vår data består av en orderlista (referenstabell) som bland annat innehåller Kund_ID och en uppslagstabell med Kund_ID som nyckel.Vi skall nu föra över kolumnerna Namn, Ort och Medlemskap ifrån uppslagstabellen med kunddata till orderlistan. Detta kan man även göra med tre LETARAD formler fast med XLETAUPP så räcker det med en och vi kan hantera ifall något värde skulle saknas.

Vi lägger först till några tomma kolumner mellan tabellerna. Sedan skriver vi vår formel.

=XLETAUPP(C2;$I$2:$I$6;$J$2:$L$6;"Finns Ej")Första argumentet är lookup_value. Här anger vi det värde vi skall leta upp, våran nyckel, vilket är Kund_ID i orderlistan, cell C2, den blåa cellen i bilden ovan.

Andra argumentet så anger vi vårat lookup_array, i vilken kolumn som våra korresponderande Kund_ID:n skall finnas i, cell I2 till I6. På så sätt har vi kopplat ihop våra nycklar. Markera I2 till I6 med musen och tryck F4 så att området blir låst (absoluta referenser) så att vi sedan kan autofylla ner i orderlistan. Argumentet blir $I$2:$I$6, det röda fältet i bilden ovan.

Det tredje argumentet är return_array, de kolumner som skall returneras. Här kan vi markera ett område med flera kolumner samtidigt. Så vi markerar det lila området i bilden ovan ifrån cell J2 till L6 och trycker på F4 så för att låsa cellerna. Argumentet blir $J$2:$L$6, det lila fältet i bilden ovan.

Det finns sedan även valfria argument som man kan ange. Argumentet [if_not_found] fungerar som funktionen OMSAKNAS som du kan läsa mer om här. Här kan vi ange en ny funktion eller en text ifall ett värde inte går att hitta i uppslagstabellen. Vi anger ”Finns ej” med citationstecken.

Klicka på Enter när du är färdig.

Vi har matat in vår funktion i cell E2 men eftersom vi angav tre kolumner i vår return_array så fyller den automatiskt de två intillliggande kolumnerna F2 och G2 med formeln. Notera i bilden nedan att när man markerar G2 så står där samma formel fast utgråad text samt det är en tunn blå kantlinje runt det område (array) som den formlen geäller för.

Avsluta med att markera området ifrån E2 till G2 och autofyll nedåt för att fylla hela orderlistan.
Slutsats XLETAUPP vs LETARAD

Här ser vi en väldig fördel med XLETAUPP Jämfört med LETARAD. Hade vi gjort detta med LETARAD så hade vi behövt skapa tre formler, en för varje kolumn. Vill vi kunna hantera element som saknas så hade vi behövt kapsla in funktionen i en OMSAKNAS formel. Nu finns det alternativet som valfritt.

I LETARAD så finns det ett valfritt argument för hur man vill matcha. Det är även nästa valfria alternativ i XLETAUPP. Skillnaden är bland annat att i LETARAD är standardvärdet UNGEFÄRLIG fast i XLETAUPP så är standardvärdet EXAKT. EXAKT är det rekommenderade att använda så man slipper ställa in det hela tiden om man använder sig av XLETAUPP.

I kommande inlägg kommer vi titta närmare på de andra valfria argumenten som match_mode och search_mode kan användas i XLETAUPP. 


DELA