Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Absoluta och Relativa referenser

Formler 2018-02-14

Alla celler i Excel har en unik referenspunkt som utgörs av dess koordinat. Koordinaten definieras av dess position i sidled, dvs kolumn, i form av en bokstav. Och dess position i höjdled, dvs vilken rad, i form av en siffra. På det sett så definieras celler enligt bilden nedan.

Om man gör en beräkning i en tabell där man har olika värden i kolumn A så kan man ibland vilja multiplicera varje enskilt värde i kolumnen med ett annat värde. Detta kan enkelt göras med att skriva in formeln =A2*7 i den intilliggande cellen B2 och sedan använda sig av Autofyll för att fylla beräkningen nedåt enligt nedan.

    B2 =A2 * 7

    B3 =A3 * 7

    B4 =A4 * 7

    B5 =A5 * 7

I formlen ovan så har vi matat in värdet 7. Ofta kan det värdet vi vill multiplicera med vara ett nyckeltal, växelkurs eller liknande som uppdateras allteftersom ny data kommer in i dokumentet. Då kan man helt enkelt skriva in en referens till den cell där värdet finns, t.ex. cell D1. Här stöter man däremot på ett problem då man använder Autofyll. När man fyller nedåt så flyttas även referensen från D1 också nedåt till D2, D3 osv.. Detta kan lösas genom att låsa referensen till cell D1 till en absolut referens.

För att låsa en referens så skriver man in dollartecken i referensen. Detta kan göras enkelt när man klickat på referensen genom att trycka på F4 en två eller tre gånger.

    $D$1 = låst i båda led

    $D1 = låst i sidled men ej i höjdled

    D$1 = rör sig i sidled, låst i höjdled

OM vi byter ut siffran 7 mot $D$1 och fyller ner i kolumn av som ovan så får vi en serie av formler enligt

    B2 =A2 * $D$1

    B3 =A3 * $D$1

    B4 =A4 * $D$1

    B5 =A5 * $D$1DELA