Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Funktionen FILTER i Excel

Excel har på det senaste kommit med en rad nya dynamiska områdes (array) -funktioner. Dessa behandlar områden med data och resultatet är också ett område eller tabell. Med funktionen FILTER så refererar man till en tabell/matris och ange ett par filter och sedan returnerar funktionen en ny tabell/matris enligt de filtreringsvillkor som man bestämt i formeln. Du kan ladda ner exempelfil under inläggets rubrik.

Vår data ser ut som i bilden nedan där vi har en dynamisk tabell som heter Tbl_Resultat som innehåller namn för varje Person som har ett Resultat samt är indelad efter Typ. Vi skall nu skapa en ny tabell där vi endast tar med de personer som är av Typ=”Blå”.För att skapa en ny filtrerad tabell så använder vi funktionen FILTER som består av två obligatoriska och ett valfritt argument,

Matris: Detta är matrisen eller tabellen som vi skall filtrera. Vårat värde blir -> Tbl_Resultat

Inkludera: Här väljer vi först den kolumn som vi skall filtrera efter och sätter ett lika med tecken mot vilka värden som skall med. När uttrycket är SANT så tas de värden med, inkluderas. Vårat värde blir -> Tbl_Resultat[Typ]="Blå"

[om_tom]: Detta är valfritt men ifall vi inte får något resultat så kan vi styra felmmedellandet och vi fyller i -> ”Saknas”.

 

Vår slutliga formel blir:

 

    =FILTER(Tbl_Resultat;Tbl_Resultat[Typ]="Blå";"Saknas")

 

Resultatet blir som i bilden nedan där rubriker är manuellt tillagda. Notera den blå ramen runt resultatet vilket betyder att det är ett dynamiskt område. Vi får nu en ny matris där endast de personer som hade Typ är ”Blå” är med.Funktionen påminner ganska mycket om funktioner som SUMMA.OM. Med den funktionen så filtrerar man först en tabell och får en summa som resultat. Med funktionen FILTER så gör vi endast filtreringen och kan sedan gå vidare och göra egna beräkningar på hela datan. När man vill ha flera villkor med en SUMMA.OM funktion så använder man sig av formeln SUMMA.OMF.


DELA