Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Funktionen SUMMA.OM

Formler 2018-04-20

Ett vanligt problem är att man har en lista med värden där man vill summera de värden som uppfyller ett visst kriterium. Då är formeln SUMMA.OM() väldigt användbar. Vi skall i följande exempel jobba med försäljningsdata som finns i bifogad fil.

Infoga funktionen under fliken Formler välj  - Matematik och Trigonometri – SUMMA.OM och du får upp dialogrutan nedan.


Område  - Ett fält som består av flera värden. Här finns det värden som vi vill summera baserat på ett villkor. Detta område är även ett summaområde ifall vi inte anger något alternativt summaområde.

Villkor - är vårat villkor helt enkelt som vi vill stämma av med i det område vi angett ovan.

Summaområde – är valfritt och kan användas om vi vill ha ett alternativt summaområde. T.ex. om vi har en tabell där en kolumn används som Område enligt ovan för att kolla ett Villkor, ifall villkoret stämmer så summeras det värdet som finns på samma rad som villkoret.

I bilden ovan summerar vi samtliga värden i kolumn C, antalet sålda enheter, vars antal understiger 1000 st. I formeln formatet blir det:

=SUMMA.OM(C2:C22;"<1000")

Notera att villkoret sätts inom citationstecken i formlen. Om vi lägger till kolumn E, värdet av försäljning, i det valfria fältet summaområde så får vi följande formel: 

=SUMMA.OM(C2:C22;"<1000";E2:E22)

Nu summeras inte längre värden i kolumn C, antal sålda enheter, utan de värden som finns i kolumn E, värdet av försäljningen för den affärer där det sålda antalet enheter är under 100 st vars motsvarande radvärde i kolumn C understiger 1000.

SUMMA.OMF

Det finns ytterligare en version av SUMMA.OM som heter SUMMA.OMF där vi kan lägga in flera villkor.


Notera att vi här börjar med att definiera Summaområdet och ställer sedan in våra villkor.

=SUMMA.OMF(E2:E22;C2:C22;"<1000")

Vi kan nu lägga in flera villkor som t.ex.:

=SUMMA.OMF(E2:E22;C2:C22;"<1000";B2:B22;"<>VTT")

Formeln ovan använder sig av den jämförande operanden ”<>” vilket innebär ”ej”, dvs motsatsen till ett lika med tecken.

SUMMA.OMF med referenser som villkor

Om man vill undvika att behöva gå in och ändra i formeln vilket kan vara svårt för vissa användare så går det bra att ta in Villkoret som en referens. Det vill säga att istället för att skriva in ett värde med citationstecken i formeln så refererar man istället till en cell. Här har vi dessutom lagt till en del dropdown listor för att underlättar valet. Se cell G9 i exempel filen:

SUMMA.OMF(E2:E22;A2:A22;OM(I9="";"<>";I9);B2:B22;J9;C2:C22;SAMMANFOGA(K9;L9))

Ignorera villkor i SUMMA:OMF formeln

Ifall man vill avstå ett val helt och hållet, dvs man inte vill filtrera på ett land utan vill se samtliga länder så kan man använda sig  av ”<>” tecknet och en OM formel.

OM(I9="";"<>";I9)

OM formeln ovan står som Villkor och kollar ifall det finns ett tomt värde i I9 där vi väljer land, Ifall det är tomt så returneras värdet ”<>” till formeln, ifall det inte är tomt i I9 så returneras värdet i I9, dvs ett land.

Där vi väljer att göra beräkning på antalet sålda enheter i cell K9 och L9 så slår vi ihop med en SAMMANFOGA funktion enligt följande:

SAMMANFOGA(K9;L9))

Notera att när vi använder oss av en SAMMANFOGA funktion så behöver vi inte använda oss av citationstecken eftersom den returnerar en sträng.DELA