Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Jämförande Operander i Excel

Formler 2018-02-14

När man gör olika beräkningar och sätter upp villkor i Excel med hjälp av formler så används olika jämförande operander för att t.ex. sätta "Lika med", "Mindre än" eller "Ej lika med". Se tabellen nedan för att se hur dessa skall skrivas in i Excel.

Operand

Betydelse

Exempel

=

Lika med

A1=B1

Större än

A1>B1

Mindre än

A1<B1

>=

Större eller lika med

A1>=B1

=<

Mindre eller likan med

A1<=B1

<> 

Ej lika med

A1<>B1DELA