Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Infoga Dropdown lista

Ibland vill man kunna begränsa val av data som man infogar i en cell. Det kan till exempel vara att man infogar en text och vill undvika felstavningar eller att det helt enkelt bara skall gå snabbare att mata in. Då kan man enkelt använda sig av Dataverifieringsfunktionen och välja att infoga via en dropdown lista enligt bilden nedan.


Skriv in dina värden i en lista som du vill kunna välja mellan och markera dessa. Se även bifogad exempelfil.

Under fliken Data – Dataverifiering – välj Dataverifiering…  och du får upp dialogrutan Dataverifiering enligt bilden nedan.


Gör följande inställningar:

Under Tillåt - välj Lista

I fältet Källa – markera med musen dina värden som du skapade i steg 1 ovan.

Klicka OK

I dialogrutan ovan är det för bockat Ignorera tomma celler. Detta innebär att det inte kommer att kunna vara tomt i cellen. Ifall du vill kunna låta det stå tomt så behöver du bocka ur den rutan och se till att det finns en tom cell i steg ett. Ett bra exempel på när det kan vara användbart och när dropdown list används finns i blogginlägget om SUMMA.OM.


DELA