Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Ta fram ålder och kön från ett personnummer

I följande exempel har vi en lista med personnummer och vi skall ta reda på varje persons ålder och kön. Åldern tar vi fram med hjälp av att utvinna födelsedagen från de åtta första siffrorna. För att ta reda på kön så testar vi om den näst sista siffran är jämn för kvinnor eller om den är udda för män.
Först utvinner vi födelsedatumet, kolumn Födelsedag med funktionerna DATUM och textfunktionerna VÄNSTER och EXTEXT med följande formel:

    B2 =DATUM(VÄNSTER(A2;4);EXTEXT(A2;5;2);EXTEXT(A2;7;2))

För att sedan räkna ut Ålder så använder vi oss av funktionen DATEDIF och IDAG som returnerar dagens datum.

    C2 =DATEDIF(B2;IDAG();"y")

För att ta reda på kön behöver vi få fram den näst sista siffran vilket är den 12:e tecknet då bindestrecket räknas som ett tecken

    D2 =EXTEXT(A2;12;1)

Vi behöver sedan kolla om den är är udda eller jämn vilket vi gör med en OM-formel och funktionen ÄRJÄMN vilket returnerar SANT om talet är jämnt och får då följande formel.

    E2 =OM(ÄRJÄMN(D2);"Kvinna";"Man")

 

I Tabellen nedan är de olika stegen inbakade i en och samma formel

    Ålder H2 = DATEDIF(DATUM(VÄNSTER(A2;4);EXTEXT(A2;5;2);EXTEXT(A2;7;2));IDAG();"Y")

    Kön I2 = OM(ÄRJÄMN(EXTEXT(G2;12;1));"Kvinna";"Man")Ladda även ner exempelfil under inläggets rubrik. 


DELA