Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Testa om ett tal är udda eller jämnt

Formler 2019-01-22

Ibland behöver man veta om ett tal är udda eller jämnt. DÅ kan man använda sig av funktionerna ÄRUDDA() eller ÄRJÄMN().

Dessa funktioner returnerar värdet SANT eller FALSKT och kan användas i t.ex. OM-formler. Funktionen har ett ingångsvärde som refererar till en cell. I tabellen nedan testas ifall talen från1 till 9 är udda eller jämna med formlerna:

Är udda?: =ÄRUDDA(A2)

Är jämnt?: =ÄRJÄMN(A2)
DELA