Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Funktionen DATUM

När man jobbar i Excel är det vanligt att man kopierar in en tabell från t.ex. ett affärssystem och sedan jobbar vidare med den i t.ex. en pivottabell. Då kan man ofta stöta på olika problem med datans format. Ett vanligt problem som man kan stöta på är att datum inte formateras i datumformat i Excel. Det kan t.ex. vara så att datum som ”180312” tolkas som siffror eller som text och det går inte att ändra formatet till datum genom att formatera cellerna i datumformat via startfliken.


För att rätta till det så behöver vi skapa en ny kolumn där vi konverterat textdatumen till datum i datumformat som i bilden ovan. I kolumnen Datum2 så har vi använt oss av funktionen DATUM(). Se även bifogad exempelfil.

Infoga funktionen DATUM() så att du får upp dialogrutan som i bilden nedan.


Funktionen DATUM behöver 3 argument: År, Månad och Dag. I bilden ovan har vi matat in datumen för hand och resultatet blir 2018-03-12. Detta hade givetvis gått enklare att bara skriva in för hand och Excel hade då tolkat det som ett datum och automatiskt formaterat cellen i datumformat.

Om vi har en lista som i bilden ovan med flera datum så vill vi kunna formatera om dessa samtidigt med Autofyll. Då kan vi mata in referenser och formler för att få våra ingångsvärden till funktionen DATUM.

För att lyfta ut år, månad och datum behöver vi följande textfunktioner:

År: VÄNSTER(A2;2)+2000

Månad: EXTEXT(A2;3;2)

Dag: HÖGER(A2;2)

Notera att vi plussar på 2000 på år. Gör vi inte det så skickar vi in endast år 18 till funktionen. Då blir inte datumet 18 e.Kr. utan 1918. Det har att göra med Excels egna tidräkning som börjar 1900. Det går därför även bra att plussa på 100, läs mer om datumformat i Excel.

Vi stoppar sedan in dessa i funktionen DATUM och får då följande formel:

=DATUM(VÄNSTER(A2;2)+2000;EXTEXT(A2;3;2);HÖGER(A2;2))


DELA