Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Datumformat i Excel

Formler 2018-02-14

Det är väldigt vanligt att behöva räkna med tid i Excel. Tid är ofta lite komplicerat att räkna på eftersom det inte följer det normala siffersystemet med tiotal. En del användare konverterar därför tid och datum till olika decimalbaserade tal och räknar om på olika sätt. I Excel så finns den här funktionaliteten redan inbyggd och vi skall nu gå igenom hur den är strukturerad.

Klockslag och tid

Om man skriver in ett klockslag som 12:03:00 så förstår Excel att det är ett klockslag. Det värde som däremot sparas är 0,502… Varje klockslag är alltså en siffra mellan 0 till 1. Om man räknar på tid som sträcker sig utöver ett dygn så går siffran över 1. Se tabellen nedan.

Tid

=

Värde

00:00:00

=

0,000

12:03:00

=

0,502

24:00:00

=

1,000

36:03:00

=

1,502


Ibland så har vi en tid vars värde överstiger 1, dvs 24 timmar som längst ner i tabellen ovan. För att få det att visa t.ex. 36:03:00 måste man formatera det enligt bilden nedan.


I bilden ovan har vi först högerklickat på en cell och sedan valt Formatera celler för att få upp bilden ovan. Den minsta enheten som Excel kan visa som format är 1 sekund, 00:00:01, vars värde är = 1/(24 timmar * 60 minuter * 60 sekunder) = 0,0000115740740740741.

Datum

Vi gick precis igenom att ett klockslag inom ett dygn är ett decimaltal mellan 0 till 1. Varje dygn räknas därmed som 1. Om man skriver in värdet 1 i en cell och därefter formaterar det som ett datum, högerklicka och välj Formatera celler och välj datum, så blir det 1900-01-01. Skriver man in siffran 2 och formaterar som datum blir det 1900-01-02, se mer i tabellen nedan. Excels tidräkning börjar alltså från 1900-01-00 där varje heltal representerar en dag.

Datum

=

Värde

1900-01-01

=

1

1900-01-02

=

2

1901-01-01

=

367

2017-12-01

=

43070


Det går även bra att kombinera datum och klockslag enligt tabellen nedan.

Datum & Tid

=

Värde

1900-01-01 00:00

=

1,000

1900-01-02 12:03

=

2,502

1901-01-01 00:00

=

367,000

2017-12-01 12:03

=

43070,502


För att få se ett datums värde använder kan man göra på två sätt:

Kopiera datumet och välj sedan Klistra in special – värden

Infoga funktionen DATUMVÄRDE() – referera till den cell där du har ditt datum och du får ett värde i siffror

För att konvertera ett datumvärde, te.x 43070 till 20127-12-01 så markerar du cellen där det står 43070. Formatera som datum genom att högerklicka på cellen, välj Formatera celler… och du får upp dialogrutan enligt bilden nedan. Under kategori Datum, välj Typ.
DELA