Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

DATEDIF Räkna ut tidsintervall mellan två datum


En av Excels lite mer udda formler är funktionen DATEDIF. Det som gör den udda är att den är ”dold”. Dvs den går inte anropa från menyn och är man skriver in den manuellt så får man inte heller något skrivstöd som man brukar. Den är därför lite svårare att skriva då man måste vara extra noggrann. När man väl fyllt i all information korrekt så funkar den. Funktionen kommer ursprungligen från Lotus 1-2-3 och lades till Excel för att skapa kompatibilitet mellan programmen.

Funktionen räknar ut ett tidsintervall mellan två datum och man måste slutligen definiera formatet på intervallet.

I följande exempel så har vi en tabell enligt bilden nedan där vi först har två datum där den första kolumnen, Datum1 är ett senare datum än i den andra, Datum2.

Där efter har vi räknat ut skillnaden mellan de två datumen med retur formatet i:

”y”: Antalet år

”m”: Antalet månader

”d”: Antalet dagar

”md”: dagar i den sista månaden

”ym”: månader från det sista året

I kolumnen Utskrivet har vi skapat en sammanfogad textsträng som skriver ut hela tiden i år, månader och dagar.

Slutligen har vi kolumnen Datum1 - Datum2 vilket helt enkelt är differensen mellan de två datumen som returnerar ett årtal istället för ett tidsintervall. Årtalet blir tidsintervallet + datumet 1900-01-01 vilket är där Excels tidräkningar börjar. Du kan läsa merom Excels tidsformat här.Formeln DATEDIF består av tre argument:

1.      Startdatum för intervallet

2.      Slutdatum för intervallet

3.      Format, t.ex. ”y”

Utskriven formel blir t.ex.:

    =DATEDIF(B2;A2;"y")

Det tredje argumentet är viktigt att man stavar helt rätt. Det måste stå inom citationstecken och vara små bokstäver. Formaten redovisas ovan samt i kolumnrubrikerna.

I kolumnen Utskrivet används en sammanfogad cell för att skap en textsträng som sammanfattar antalet hela år ”y”, hela månader på sista året och hela dagar i den sista månaden:

    =SAMMANFOGA([@y];" år, ";[@ym];" månader och ";[@md];" dagar")


DELA