Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Skapa textsträng med rätt format

Ibland kan man vilja automatisera produktionen av texter. Det kan till exempel vara att man har en olika värden i ett Exceldokument som man vill kunna stoppa in i en text och på så sätt kunna producera liknande texter snabbt och effektivt.

Vi skall i följande exempel stoppa in olika värden i en textsträng och även ställa in så att det blir rätt format på t.ex. datum och valutor. Vi har en tabell enligt nedan med betalningsdatum och kostnad. Vi skall i kolumn C skapa en textsträng för varje rad som sammanfattar information och lägger även till hur mycket som är moms. Alltså, baserat på värdena i kolumn A2 och B2 skaIl vi skapa en textsträng i cell C2 där det skall stå: ”den 25 juni 2019 skall 1 234 kr betalas varav av moms är 247 kr”.


Ladda ner exempelfil med facit under inläggets rubrik.
Vi börjar med att skapa en sammanfoga funktionen som slår ihop våra värden enligt nedan med funktionen SAMMANFOGA:

=SAMMANFOGA(A2;" skall ";B2;" betalas varav av moms är ";B2*0,2)

Vi får då resultatet enligt bilden nedan.
Textsträngen blir: ”43641 skall 1234 betalas varav av moms är 246,8”

Detta ser inte så snyggt ut då bland annat datumet blir i datumkoden och beloppet är i vanliga siffror.

Vi skall nu ställa in så att vi får med rätt format i vår textsträng med funktionen TEXT.

Börja med att ställa in värdena i kolumn A och B så att de är som vi vill ha dom i texten.

Markera datumen i kolumn A – högerklicka och välj Formatera celler…

Du får nu upp dialogrutan Formatera celler. Ställ först in enligt bilden nedan så att vi får ett långt datum. Klicka sedan OK.
Upprepa proceduren med beloppen i kolumn A och välj Valuta och ställ in på 0 decimaler så att du får en tabell enligt nedan.

 Våra nya format kommer inte in i textsträngen men vi kan göra det med funktionen TEXT. Med funktionen TEXT så kan vi anropa ett värde och sedan definiera vilket format värdet skall vara i.

Vi börjar med att hämta formatet som vi ställt in tidigare för att kunna kopiera in det i vår TEXT-funktion.

Högerklicka i cell A2 och välj Formatera celler som tidigare. Då man ställt in ett format så kan man få formatkoden genom att klicka på Kategori Anpassat och i fältet Typ så ser vi formatkoden som i bilden nedan.
Markera texten i fältet Typ och tryck Ctrl + c för att kopiera texten. Klicka sedan Avbryt.

Sedan ställer vi oss i formeln i cell C2 och ändrar ifrån:

    =SAMMANFOGA(A2;" skall ";B2;" betalas varav av moms är ";B2*0,2)

Till:

    =SAMMANFOGA(TEXT(A2;"[$-x-sysdate]DDDD, MMMM DD, ÅÅÅÅ");" skall ";B2;" betalas varav av moms är ";B2*0,2)

Där det tidigare först endast var en referens till A2 har vi ändrat till ”TEXT(A2;"[$-x-sysdate]DDDD, MMMM DD, ÅÅÅÅ")”. Notera att när vi klistrar in formatkoden så skall den stå inom citationstecken.

Resultatet blir som i bilden nedan.
Nu skrivs datumet ut som vi vill att det skall stå. Repetera samma steg med våra belopp så att:

    B2 = TEXT(B2;"# ##0\ [$kr-sv-SE];-# ##0\ [$kr-sv-SE]")

Och:

    B2 * 0,2 = TEXT(B2*0,2;"# ##0\ [$kr-sv-SE];-# ##0\ [$kr-sv-SE]")

 

Den slutliga formeln blir:

    =SAMMANFOGA(TEXT(A2;"[$-x-sysdate]DDDD, MMMM DD, ÅÅÅÅ");" skall ";TEXT(B2;"# ##0\ [$kr-sv-SE];-# ##0\ [$kr-sv-SE]");" betalas varav av moms är ";TEXT(B2*0,2;"# ##0\ [$kr-sv-SE];-# ##0\ [$kr-sv-SE]"))

Autofyll sedan kolumn C så att vi får resultatet:
DELA