Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Funktionen TEXT i Excel

Få saker kan göra en så irriterad i Excel som när tal tolkas som text och vice versa. Ibland hjälper det inte heller att ändra formatet på cellen via Startfliken. Vissa funktioner i Excel kräver dessutom att ett ingångsvärde är i textformat. Om ingångsvärdet är i talformat så fungerar inte funktionen. Vi kan då använda oss av funktionen TEXT() för att konvertera ett tal till textformat.

Detta kan var väldigt svårt om man jobbar med en formel som förväntar sig ett värde i textformat fast det man skickar in är i sifferformat. En funktion som hjälper en att kontrollera formatet är funktionen TEXT().

Funktionen TEXT behöver 2 ingångsvärden som visas i bilden nedan vilken man får då man infogat funktionen TEXT:


Värde: Det värde som skall konverteras

Format: Det format som det skall konverteras till

I vårat fall så refererar vi till cellen A1 där det står värdet 7 i talformat. Formatet ställer vi in med siffran 0. Vi får då resultatet ”7”. En siffra inom citationstecken i Excel är en siffra i textformat.

Om du genomför ovan så kan du se i Excel att siffrorna i kolumn A är högerjusterade som talformat är i Excel och ditt resultat är vänsterjusterat som text är i Excel.

Det finns väldigt många olika sätt att ställa in formatet på. Du kan läsa mer om detta på Microsofts hemsida samt ladda ner bifogad fil längst upp i inlägget. Man kan även högerklicka på en cell, välja Formatera celler, under fliken anpassat kan man ställa in egna format samt se den kod som bygger ett visst format, se bilden nedan.
DELA