Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Dynamisk dropdown lista med unika värden

Vi skall nu skapa en dropdown lista som hämtar sina värden från en kolumn i en dynamisk tabell där samma värde kan finnas flera gånger. I dropdown listan förekommer varje värde endast en gång, dvs endast unika värden, och listan uppdateras automatiskt då ett nytt unikt värde tillkommer till tabellen.

Vår data ser ut som i tabellen nedan. Filen går att ladda ner under rubriken. Tabellen är en dynamisk tabell och är döpt till Tbl_Försäljning och innehåller försäljningssiffror för olika länder för olika kvartal. Varje land förekommer alltså fyra gånger i tabellen.


Vi behöver först skapa en ny lista vilket vi gör på ett annat blad eftersom det inte få förekomma några tecken under listan.

I cell A2 i på Blad2 under rubriken Unika Länder har vi matat in följande formel:

    {=INDEX(Tbl_Försäljning[Land];PASSA(0;ANTAL.OM(Blad2!$A$1:A1;Tbl_Försäljning[Land]);0))}

Notera användandet av tecknen ”{” och ”}” som omsluter formeln. Detta för att det är en områdesformel eller ”array” formel. Dessa tecken får man genom att ställa sig i slutet av formeln och trycka Ctrl + Shift + Enter.


När den formeln är infogad så använder vi oss av autofyll för att fylla nedåt. När du inte längre får fram några nya värden så får du istället meddelandet ”#SAKNAS!”. Det får du på grund av att det inte finns några fler unika värden. Fortsätt att fylla ner så att det finns plats åt nya värden som kan tillkomma.

Nu skall vi skapa våra dropdown lista vilket vi gör genom att referera till ett område i dialogrutan Dataverifiering. Innan vi gör det så skall vi först skapa ett namngivet område via med en formel så att det blir dynamiskt.

Under Fliken Formler – Definiera Namn.


Mata in följande formel.

    =INDIREKT(SAMMANFOGA("Blad2!$A$2:$A$";ANTAL.OMF(Blad2!A:A;"<>#SAKNAS!";Blad2!A:A;"<>"));SANT)

Genom att använda oss av funktionen INDIREKT så kan vi först skapa en textformel som definierar vårat område. Funktionen INDIREKT får Excel att förstå att texten skall behandlas som en referens. Vidare är det helt enkelt en sammanfoga funktion så slår ihop ”Blad2!$A$2:$A$" med ytterligare en siffra som bestämmer vilket rad om rådet skall sluta på. Den raden tar vi fram med en ANTAL.OMF formel där vi räknar antalet värden i kolumn A exklusive tomma celler och där det står ”#SAKNAS!”.

För att sedan infoga vår dropdown lista så markerar vi den cell där vi skall ha den. Under fliken Data – Data verifiering.

Välj Lista och mata in vårat namngivna område =Länder som källa. Klicka OK.

Vi har nu fått in vår dynamiska dropdownlista och gjort en SUMMA.OM formel i G2 som räknar ut summa mot vad som finns i F2. Testa att lägga till ett nytt land i tabellen och se hur det uppdaterar sig i dropdownlistan.DELA