Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Formeln INDIREKT

Funktionen IINDIREKT gör att vi kan använda en textformel för att skapa en referens till en formel som förväntar sig en referens.

Ladda ner exempelfil under rubriken.


Datan vi jobbar med består av en lista med en rubrik och 9 värden. Vi har först beräknat en enkel SUMMA funktion:

=SUMMA(A2:A10) vilket blir 541.

Därefter på rad 5 har vi försökt att skapa samma beräkning med referensen A2:A10 fast den kommer ifrån en SAMMANFOGA formel. I vår SAMMANFOGA formel har vi räknat ut sista raden med formeln ANTALV som räknar antalet celler inklusive de celler som innehåller text.

För att undvika att få #VÄRDEFEL! Så stoppar vi in vår SAMMANFOGA formel i formeln INDIREKT. Nu räknar får SUMMA formel ut korrekt eftersom texten A2:A10 nu tolkas som en referens.

=SUMMA(INDIREKT(SAMMANFOGA("A2:A";ANTALV(A:A)))) vilket blir 541.


DELA