Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Slå ihop eller Sammanfoga Celler


Ibland vill man slå ihop celler i Excel. Vi kan mena olika saker när vi säger ”slå ihop”. Dels kan det vara att vi vill skapa en cell som består av flera celler. Detta kan var användbart när vi sätter en rubrik till en tabell eller om man vill sammanfatta en del av en tabell då vi har ett par fält som är en del av en kategori. Ibland vill vi slå ihop texten i två eller flera celler och göra dom till en. Då använder vi oss av funktionen SAMMANFOGA().

För slå ihop två eller flera celler så att de cellerna blir en cell så använder vi oss av funktionen Centrera över celler. I följande exempel används filen ifrån exemplet TextformlerBryt ut delar av epostadress. Det går även att ladda ner under rubriken.


Markera här de celler som skall sammanfogas till en cell. I vårat fall cellerna C2 till F2. Klicka sedan på knappen Centrera över kolumner som i bilden ovan.

Ifall det hade funnits värden i någon av de andra cellerna så hade de blivit borttagna. Det är alltid värdet i cellen längst till vänster som behålls.

För att häva en sammanfogning så klickar man på knappen Centrera över kolumner igen eller så klickar man på pilen till höger om knappen så att man får fram drop-downlistan och väljer Separera celler.

Det går även att sammanfoga celler i höjdled, då är det den översta cellen som behålls och skrivs över på de nedanför. Att sammanfoga i höjdled kan ibland vara användbart men det tillkommer även problem eftersom det går då inte att använda sig av funktionen Sortera. Om man ändå har en tabell där det finns sammanfogade celler i höjdled och man vill sortera den tabellen så får man först markera de sammanfogade cellerna och sedan separera dem enligt ovan. Fyll sedan de tomma cellerna enligt beskrivningen i inlägget Fyll en kolumns tomma celler med ovanstående värde. Sedan kan man sortera tabellen, kom ihåg att klistra in värdena på nytt.  


DELA