Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Fyll en kolumns tomma celler med ovanstående värde

Diagram 2018-02-14

Ibland kan man ha en kolumn med tomma rader som man vill fylla med ovanstående värde för att t.ex. kunna arbeta vidare med datan i en pivottabell. Exempelvis som i bilden nedan där vi vill fylla de tomma värdena i kolumnen Stad med ovanstående värden. Detta kan man enkelt göra genom att kopiera värden manuellt genom att använda sig av Autofyll och klicka och dra med musen. Har man mycket data kan det vara mycket tidskrävande och tråkigt.

För att snabbt lösa det problemet kan man använda sig av funktionen Gå till special

  1. Markera kolumnen där du vill fylla de tomma raderna med värdet som finns ovan de tomma raderna, som i bilden ovan.
  2. Tryck på knappen F5
  3. Du får nu upp dialogrutan Gå till, tryck på knappen Special
  4. Du får nu upp dialogrutan Gå till special. Här kan du göra fler val för vilka av dina redan markerade celler du vill behålla som markerade. Bocka för Tomma celler enligt bilden nedan, klicka Ok.

Nu är endast dina tomma celler markerade. För att fylla de tomma cellerna med ovanstående värden gör följande:

  1. Skriv in ett lika med tecken "="
  2. Tryck på Uppåtpil tangenten på ditt tangentbord en gång
  3. Håll inne CTRL och tryck Enter (CTRL + Enter)

Nu visar dina tidigare tomma celler i kolumnen Stad värdet ovanför.

OBS! Dina celler visar nu värdet på ovanstående rad men innehåller inte värdet utan endast en referens . Om du gör en sortering av tabellen på till exempel Namn i kolumnen bredvid kommer datan visa fel eftersom de endast refererar till cellen ovanför. För att hantera det så är det bäst att markera hela kolumnen Stad -> Kopiera kolumen och klistra sedan in den på nytt med Klistra in special – Värden. 


DELA