Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Villkorstyrd formatering på två värden

När man jobbar med en tabell så vill man ofta kunna få fram vissa rader med intressant information. Man kan då använda sig av villkorstyrd formatering. I följande exempel så skall vi formatera rader i en tabell baserat på en kombination av värden på raden. Vi har tidigare gått igenom hur man kan göra villkorstyrd formatering på en annan cell. Vi skall nu göra en villkorstyrd formatering på två andra celler. Vi jobbar med tabellen nedan och exempelfilen går även att ladda ner under inläggets rubrik.
Vår data består av olika order som är lagrade i en dynamisktabell. Vi skall nu belysa de rader där medlemskapet är ”Guld” och beloppet överstiger 50 000 kr.

Börja med att markera tabellen genom att ställa dig i den och tryck Ctrl + A.

Under Startfliken klicka på Villkorsstyrd formatering – Ny regel.. som i bilden nedan.Du får nu upp dialogrutan Ny formateringsregel som i bilden nedan.

Fyll i formeln: =OCH($C2="Guld";$B2>50000) enligt bilden nedan.

Klicka även på knappen Formatera och välj formatering.

Avsluta med att klicka OK.Nu får vi vår villkorstyrda formatering som styrs av två värden som ser ut som i bilden nedan. Notera t.ex. på rad 8 är medlemskapet ”Guld” fast beloppet understiger 50 000 kr. På rad 4 överstiger beloppet 50 000 kr fast det är inte medlemskap ”Guld”.
Tips

Formeln använder sig av funktionen OCH för att skapa ett villkor med flera villkor i sig. Du du kan läsa mer om den typen av funktioner som genom att klicka här.

Villkor används i OM-formler som finns ytterligare förklaring på här.

När man skriver in sin formel i dialogrutan Ny formateringsregel så får man inte samma stöd som när man skriver in en formel i formelfältet i Excel. Det kan göra det svårare att skriva formeln rätt. Eftersom villkorstyrd formatering fungerar likt en OM-formel så kan man först skapa ett nytt fält för att testa sig fram med rätt villkor. I tabellen nedan så finns det en ”Test kolumn” i kolumn D som bygger på en OM-Formel.
Notera att formeln som används så är villkoret det samma som det vi lagt in tidigare, (fet stil nedan)

    =OM(OCH($C2="Guld";$B2>50000);1;"")

Man kan alltså först testa sig fram med att skapa ett nytt fält och sedan klippa och klistra in villkorsdelen i dialogrutan Ny formateringsregel.

 

För att redigera en regel så klickar man på: Villkorsstyrd formatering – Hantera regler.. Markera den regel du vill redigare och klicka på Redigera regel.


DELA