Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Villkorstyrd formatering på annan cell

I tidigare exempel på Villkorsstyrd formatering så har vi ställt in formateringsvillkor för en cell baserat på cellens egna värde. Det går även att ställa in formateringsvillkor för en eller flera celler baserat på ett värde i en annan cell.


Börja med att markera den cell som skall formateras. Öppna dialogrutan villkorsstyrdformatering enligt bilden nedan och välj Ny regel…Välj sedan att använda en formel som är markerat i blått nedan.
Under Formatera värden där den här formeln är sann skriver du in din formel. Ställ dig i fältet och klicka sedan på den cell där ditt värde finns som du vill formatera på, dvs ingångsvärdet för ditt villkor. Skriv därefter in ditt villkor med en jämförandeoperand. I fallet ovan så formaterar vi en cell ifall värdet i cell A2 är lika med ett 1. Längst ner i dialogrutan Ny formateringsregel så behöver vi även klicka på knappen Formatera. Du får då upp dialogrutan Formatera där du kan ställa in det format som skall aktiveras ifall villkoret är sant. I fallet ovan så har vi ställt in med röd bakgrundsfärg då A2 är lika med 1. Klicka sedan OK.

Ifall man vill ha flera inställningar så får man repetera stegen ovan och lägga flera villkor ovanpå varandra. Så att det blir ett annat format för t.ex. värden 2 och 3.

För att se vilka regler som finns för en cell så markerar man cellen och klickar på knappen Villkorstyrd formatering och sedan Hantera regler… (valet längst ner i första bilden). Du får nu upp dialogrutan enligt nedan.Här får du en överblick av vilka regler som finns och kan välja att ta bort dem, eller redigera dem. Du kan även se för vilka celler reglerna gäller under fältet Gäller för.  Här kan du se att reglerna gäller för flera celler, det är för att jag har kopierat formateringen till flera celler.

För att kopiera dessa regler så kan du antingen använda dig av klistra in special, välj endast formatering. Du kan även använda dig av Autofyll. Markera cellen och ställ dig med muspekaren i cellens högra kant. Håll nere höger musknapp och dra nedåt några celler och släpp musknappen, välj sedan Fyll endast med Formatering.

Notera att i formeln ovan så är A2 en absolut referens (A$2$). När du gör autofyll så kommer referensen därmed att fortsätta peka på A2 fastän du fyller nedåt. Det kan ibland vara önskvärt att ta bort dollartecknen så att det blir en relativ referens så att den formatera på efter varje rad då man gjort en autofyll. Se bifogad fil för mer info.


DELA