Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Identifiera kombinationer av värden i en tabell

Ibland kan man ha en lång lista där man behöver kunna identifiera vissa kombinationer av värden. Det kan då kan det vara bra att skapa en ny kolumn i listan som markerar den kombination du söker efter med t.ex. en etta ”1” om villkoret är sant. Detta gör man enklast med en OM-formel och då det är flera fält vi vill testa så kan det även vara bra att använda oss av funktionerna OCH, ELLER samt ICKE.

Nedan har vi en dynamisk tabell med 1 000 rader som består av tre fält Region, Färg och Storlek med följande värden:

Region: Nord, Väst, Öst, Syd

Färg: Gul, Röd, Blå

Storlek: Stor, Liten, Mellan

Att manuellt gå igenom samtliga 1 000 rader är väldigt tidskrävande och tråkigt så då är det bättre att lägga till en kolumn som identifierar just den kombinationen vi är ute efter. Detta gör vi med en OM-formel. Då det kan finnas många kombinationer så kan en vanlig nästlad om-formel bli väldigt lång och vi kan då använda oss av de logiska funktioner OCH, ELLER samt ICKE

OCH: Testar om två eller flera villkor är sanna så returnerar den värdet SANT. Ifall ett av villkoren är falska så returnerar den alltid FALSKT. För att returnera SANT så behöver samtliga villkoren vara sanna.

ELLER: Eller testar ifall något av villkoren är SANT. Den returnerar endast FALSKT då samtliga villkoren är falska.

ICKE: Funktionen ICKE vänder på ett villkor från FALSKT till SANT eller vice versa från SANT till FALskt. Det kan var bra för att korta ner längden på en villkorsuppsättning.

Nedan följer fyra exempel på olika villkor som vi testar mot våran tabell:

Kombinationen: Syd, Blå, Mellan

                           =OM(

OCH([Region]="Syd";[Färg]="Blå";[Storlek]="Mellan");

1;

0

)

Kombinationen: Syd, Blå eller Syd, Röd

                           =OM(

ELLER(

OCH([Region]="Syd";[Färg]="Blå");

OCH([Region]="Syd";[Färg]="Röd")

);

1;

0

)

Kombinationen: Mellan och är antingen Syd, Blå eller Syd, Röd

                           =OM(

OCH([Storlek]="Mellan";

ELLER(

OCH([Region]="Syd";[Färg]="Blå");

OCH([Region]="Syd";[Färg]="Röd")));

1;

                                                0

)

Kombinationen: Alla storlekar utom Mellan och är antingen Syd, Blå eller Syd, Röd

                           =OM(

OCH(ICKE([Storlek]="Mellan");

ELLER(

OCH([Region]="Syd";[Färg]="Blå");

OCH([Region]="Syd";[Färg]="Röd")));

1;

0

)

Ladda ner bifogad fil så kan du sortera efter villkorskolumnerna så får du se att det stämmer.


DELA