Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Ta fram Aktiehistorik i Excel

I ett tidigare inlägg så visade vi hur man kan läsa in aktiekurser i Excel samt att få de uppdaterade i realtid. Vi skall nu jobba vidare med den filen och läsa in aktiekursers historik med formeln AKTIEHISTORIK().

Datan vi jobbar med ser ut som i bilden nedan där vi har start och slutdatum högst upp. Nedan för datumen så finns en lista som heter ”Aktie”. Där kan vi med hjälp av en dropdown lista bygga vår egna lista med aktier som vi vill få fram historiken för.

Du kan ladda ner exempelfil under inläggets rubrik.Börja med att välj en aktie, t.ex. ”Peab” som i bilden ovan.

Ställ dig sedan i B4 och skriv in följande formel:

   =AKTIEHISTORIK(A5;A2;B2;2;0;0;1)

Formeln AKTIEHISTORIK behöver följande argument:

Stock (Aktie): A5 -> Här pekar vi mot den stock/aktie som vi skall hämta historik om.

Start_date: A2 -> Startdatum

End_date: B2 -> Slutdatum. Vill du ha fram till ”idag” så använder du den dynamiska formeln IDAG() istället.

Intervall: Här sätter vi en 2:a. 0 -> Varje dag, 1 -> Varje vecka eller 2 -> Varje månad.

Headers: Här sätter vi värdet 0 -> Inga rubriker eller 1 -> Visa rubriker

Properties1: Vilken värden skall tas med? Vi anger 0 för datum. Det finns fler alternativ för vilken data man vill få med och alternativen syns när man skriver formeln.

Properties2: Vilken värden skall tas med? Vi anger 1 för värdet vid stängning

 

Den formeln ger oss resultatet som i bilden nedan:Vi behöver vrida eller rättare sagt transponera datan så att området spiller ut sidleds istället för höjdleds. Det gör vi med formeln TRANSPONERA().Nu skall vi se till att det går att fylla listan nedåt med att lägga på nya aktier så skall de fylla ut raden med Stängningspriset för samma datum. Vi kan göra det genom att återanvända tidigare formel fast vi tar bort att den skall visa datum. Vi får då följande formel där vi tagit bort en 0:a från argumentet för Properties1 så att den inte visar datumrubriker. Vi har även gjort referenserna till start och slutdatum till absoluta så att vi kan autofylla listan nedåt.

=TRANSPONERA(AKTIEHISTORIK(A6;$A$2;$B$2;2;0;1))

Resultatet blir enligt nedan då vi lagt till en ny aktie ifrån dropdown listan i A6 samt autofyllt nedåt får nya formel.