Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Formeln Transponera

I Excel finns det något som heter ”transponera”. Det innebär att man tar ett område med celler som går vertikalt så lägger man in dom horisontellt istället. Detta kan man göra genom funktionen klistra in special. Det finns även en formel för detta som heter TRANSPONERA().

I följande exempel har vi en lista med flera namn där det även förekommer dubbletter. Vi skall ta bort dubbletterna så att vi bara har unika värden kvar och vi skall lägga ut dom horisontellt istället för vertikalt som de är ursprungligen som i bilden nedan.

Du kan ladda ner exempelfil under inläggets rubrik.Vi börjar med att ta fram en ny lista som endast innehåller unika namn med formeln UNIK() i C2.

= UNIK(A2:A24)Vi har nu en lista med unika värden som ligger vertikalt. Formeln UNIK() är en områdesfunktion och vårat resultat blir ett område/array med blå kant.

Vi skall nu transponera listan med unika resultat så att den läggs längs med rad 2. Vi kapslar då formeln ovan med formeln TRANSPONERA:

=TRANSPONERA(UNIK(A2:A24))

Det slutliga resultatet blir enligt nedan.DELA