Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Läs in Aktiekurs i Excel

 följande exempel så skall vi ladda in aktiekurser i Excel. Vi har en lista som ser ut som i bilden nedan. Du kan ladda ner exempelfil under inläggets rubrik.Börja med att markera aktierna i ifrån cell A4 till sista aktien i listan. När den är markerad så under fliken Data -> klicka på knappen Aktier som i bilden nedan.Dina aktier i kolumn A får nu en symbol längst ut till vänster samt att namnen har i vissa fall byts ut.Excel har nu skapat en koppling mellan varje cell med ett namn på en aktie till en databas med information om aktier. De celler som har ett frågetecken längst ut till vänster kan Excel inte hitta. I cell A6 så är det ett frågetecken vid ”AddLife B”. När vi markerar cell A6 så får vi upp en dialogruta längst ut till höger som heter Dataväljare.