Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Konvertera tabell med valutor till kronor i Excel

I följande exempel skall vi konvertera en lista med priser som finns i olika valutor till svenska kronor. Vår tabell ser ut som i bilden nedan där vi först har ett pris och sedan en kolumn som anger i vilken valuta varje pris är i. 


Du kan ladda ner exempelfil under inläggets rubrik.Vi har ytterligare en flik som heter Tbl_Valutakurser som skapats genom tidigare inlägget Importera kopplad tabell från hemsida till Excel. Där har vi en kopplad tabell som hämtar dagsfärska valutakurser från https://www.valutakurser.com/ när man uppdaterar den.

Vi skall nu skapa en tredje kolumn där vi räknar ut vad priserna motsvarar i kr (SEK). Vi multiplicerar varje Pris med Valutakurs från Tbl_Valutakurs. Vi hämtar de värdena med formeln XLETAUPP(). Det går även bra att använda sig av formeln LETARAD().

I kolumn C2 skriv in formeln:

=[@Pris]*XLETAUPP([@Valuta];Tbl_Valutakurs[Valutakod];Tbl_Valutakurs[Valutakurs])

Vi formaterar den kolumnen som Valuta i kronor och döper den till Pris i SEK.Då Tbl_Valutakurser är länkad till https://www.valutakurser.com/ som är det bara att klicka på knappen Uppdatera alla under fliken Data.


DELA