Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Importera kopplad tabell från hemsida till Excel

Det händer ofta att man vill kopiera och klistra in data från en hemsida till ett Excelark. När man gör det med en tabell så hamnar ofta kolumner och rader snett. När den datan skall uppdateras så behöver man dessutom gå tillbaka till hemsidan och klippa och klistra på nytt. Vi skall nu i stället importera tabellen till Excel genom att skapa en koppling till hemsidan så att den även går att uppdatera med ett klick.

Du kan ladda ner exempelfil under inläggets rubrik.

I följande exempel skall vi hämta de senaste valutakurserna från https://www.valutakurser.com/

Skriv in adressen i din webbläsare så att du kommer till en hemsida där det finns en tabell som visar valutakurser i SEK. Det finns även andra källor på nätet så om den sidan inte längre finns så googla. Kopiera adressen till den sida där du har din tabell.

Öppna en ny arbetsbok i Excel. Under fliken Data -> klicka på Från webb.
Du skall nu få upp dialogrutan Från webben som i bilden nedan. Klistra in länken och tryck OK.Du kan eventuellt behöva välja hur du vill ansluta. Välj i så fall Anonym och klicka Anslut.

Markera rätt tabell och klicka sedan på Transformera data som i bilden nedan.Vi kommer nu in i PowerQuery editorn. Här kan vi transformera och bearbeta datan innan vi läser in den.


Kolumnen med Valutakurs är formaterad som Text och vi skall ändra det till Decimaltal. Markera kolumnen och under Datatyp välj Decimaltal som i bilden ovan. Du kan få upp dialogrutan som i bilden nedan, klicka då på Byt ut aktuell.Markera de två kolumnerna längst bort till höger och tryck på knappen Delete på ditt tangentbord för att ta bort dom ifrån importen. Ändra även kolumnrubrikerna så att det ser ut som i bilden nedan, klicka på kolumnrubriken två gånger och ändra namn. Längst ut till höger i bilden nedan kan man ändra tabellnamnet. Döp om det ifrån Tabell_0 till Tbl_Valutakurs.Klicka sedan på knappen Stäng och läs in som i bilden nedan.Du har nu fått in en länkad tabell som i bilden nedan. Notera den gröna färgen istället för den blå som är standard för dynamisk tabell.Klicka på knappen Uppdatera alla som i bilden ovan för att uppdatera med den senaste datan ifrån hemsidan.


DELA