Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Skapa egna datumformat med formeln TEXT

I följande exempel skall vi skapa egna datumformat med hjälp av formeln TEXT(). Den formeln används för att konvertera ett värde till ett givet tal i textformat. Det går att skapa många olika typer av format och vi skall nu fokusera på datumformat. Du kan ladda ner exempelfil under inläggets rubrik.

Formeln TEXT() har två argument:

Värde: Ett tal som skall formateras, i vårt fall ett datum.

Format: Det format som värdet skall formateras till, skrivs inom citationstecken.

I tabellen nedan har vi några exempel på hur formeln TEXT() kan användas för att skapa olika typer av datumformat.Ett datum i Excel är egentligen en siffra som formateras som datum, du kan läsa mer om det här.

I exemplet ovan så har vi kombinerat olika datumformat, det standardiserade för kort datum är  ”ÅÅÅÅ-MM-DD” = 2023-03-09. Vill man inte använda bindestreck ”-” så kan man till exempel använda sig av backslash ”/”.

Vi har även gjort SAMMANFOGNINGAR i några exempel genom att använda &-tecknet samt formeln INITIAL().

För en sammanfattning av de olika koder man kan använda sig se tabellen nedan.DELA