Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Skriv ord med stor första bokstav med INITIAL

I följande inlägg skall vi konvertera text så att varje ord skrivs ut med stor första bokstav för varje ord i texten. Du kan ladda ner exempelfil under inläggets rubrik.

Vår data ser ut som i bilden nedan där vi har ett par för och efternamn i var sin kolumn. De är skrivna i olika format gällande versaler och gemener.Vi börjar med att slå ihop namnen till en cell med en SAMMANFOGA formel enligt nedan.

=SAMMANFOGA(A2;" ";B2)För att få varje för och efternamn att börja med en stor bokstav, versal. Så använder vi formeln INITIAL som gör varje första bokstav i ett ord till stor bokstav och resterande bokstäver till små bokstäver, gemener.

Vi får formeln nedan.

=INITIAL(SAMMANFOGA(A2;" ";B2))DELA