Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Räkna ord i en cell i Excel

Ibland kan man vilja veta antalet ord i en cell i Excel. Det finns ingen speciell funktion för detta utan vi får istället använda en kombination av framförallt funktionerna LÄNGD och BYT.UT.

I tabellen nedan har vi en kolumn med texter i kolumn A med en tom cell högst upp. För att räkna ut antalet ord i varje enskild cell så använder vi oss i kolumn B följande formel:

=OM(ÄRTOM(A2);0;LÄNGD(A2)-LÄNGD(BYT.UT(A2;" ";""))+1)
Först så måste vi skapa en OM-formel som kollar ifall det överhuvudtaget finns ord i cellen, ifall det inte finns det så måste den returnera en nolla ”0”. Vi använder en OM-formel där vi även använder oss av funktionen ÄRTOM. Vi bryter ner formeln nedan:

 

=OM(ÄRTOM(A2);                                                                            >Villkor om cellen är tom

0;                                                                              >Om SANT, returnerar ”0” som i ”noll ord”

LÄNGD(A2)-LÄNGD(BYT.UT(A2;" ";""))+1         >Om FALSKT, Formel som räknar ord.

)                         

 

Formeln som räknar ord använder sig först av funktionen LÄNGD som räknar ut antalet tecken i cellen inklusive mellanslag ” ”.

Därefter använder vi oss återigen funktionen LÄNGD, fast vi har manipulerat texten med funktionen BYT.UT som byter ut alla mellanslag, ” ”, och ersätter dem med tomma värden ””.

Vi subtraherar sedan dessa två stycken samt adderar en 1:a och får på det sättet fram antalet ord i cellen. 


DELA