Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Byt ut och Ersätt text i Excel

Ett vanligt problem i Excel är att man behöver byta ut en viss del av en text mot en ny. Ibland är det ett specifikt ord som skall bytas ut eller så kan det vara en viss position i en text som behöver bytas ut. Vi skall nu titta på hur man snabbt och enkelt kan hantera dessa med hjälp av funktionerna BYT.UT() och ERSÄTT().

Dessa funktioner är väldigt lika varandra med skillnaden att BYT.UT byter ut en viss text som ett specifikt ord som finns någonstans i en text medan ERSÄTT byter ut vissa textpositioner, t.ex. den 3:e och 4:e bokstaven byts ut och ersätts av ingen eller flera bokstäver.

I vårat första exempel  vi skall ändra några e-postadresser som har slutet ”.com” vilket vi skall byta ut mot ”.se”. För en sådan här uppgift så använder vi oss enklast av funktionen BYT.UT eftersom vi vet exakt vilket ord som skall bytas ut mot ett annat.


Vi börjar med att infoga funktionen BYT.UT så att vi får upp dialogrutan nedan.

Text: Här refererar vi till den cell som texten vi skall jobba med finns

Gammal_text: Här skriver vi in den text som skall identifieras och bytas ut.

Ny_text: Här skriver vi en den nya texten med citationstecken, kan även vara en referens som pekar på en cell.

Klicka på OK och du skall få en formel som ser ut enligt nedan:

    =BYT.UT(A3;".com";".se")

Nu skall vi titta på en lista med produktnamn där en del av produktnamnet skall bytas ut. Våra produktnamn följer en viss logik där olika klassificeringar finns inbakade i namnet. Det börjar med en tresiffrig kod och sedan kommer två bokstäver som representerar leverantörens namn. Det har nu beslutats av leverantörernas förkortningar skall bytas ut mot en ny beteckning. Eftersom våra namn följer en logik där viss information finns på vissa positioner i textsträngar är det enklast att använda oss av funktionen ERSÄTT.


Börja med att infoga funktionen ERSÄTT enligt nedan:

Gammal_text: Här refererar vi till den cell där texten som vi vill ersätta finns

Startpos: Här definierar vi ifrån vilken position i textsträngen som vi skall börja ersätta text

Antal_tecken: Här definierar vi hur många tecken som skall ersättas

Fälten Startpos och Antal_tecken definierar tillsammans det som skall ersättas. I funktionen BYT.UT så hade vi endast ett fält för detta där vi skrev in ett ord, ”.com”, som byt ut oavsett dess position i textsträngen.

Ny_text: Här definierar vi vår nya text som skall ersätta den gamla. Detta kan göras med en textsträng inom citationstecken eller som i vårat fall ovan en referens till en textsträng i cell A13.

Fyll i uppgifterna enligt bilden ovan och klicka ok. DU bör nu få en formel som ser ut enligt nedan:

    =ERSÄTT(B13;5;2;A13)

Ladda ner exmepelfil högst upp för att se lösning.


DELA