Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Testa om en cell är tom med hjälp av formel

Vi skall titta på olika sätt att se om en formel är tom. Tomma celler kan ofta förekomma som undantag i en kolumn och de kan ställa till med problem. Det är viktigt att förstå att en tom cell inte är samma sak som värdet noll, dvs siffran 0. Däremot så om man sätter en referens mot en cell som är noll så returneras värdet noll. Därför måste man ibland använda sig av en OM-formel för att hantera dessa.

Vi skall nu titta på fyra olika sätt att test om en formel är tom. Se tabellen nedan samt bifogad fil som kan laddas ner under inläggets rubrik.
I tabellen ovan har vi först en kolumn med värden där vart annat värde är tomt och sedan värdet 0. Längst ut till höger har vi fyra varianter av OM-formler som testar om en cell är tom och returnerar i så fall texten ”Tom” annars returnerar den texten ”Har Värde”.

 

Den första formeln är:

=OM(A2="";"Tom";"Har Värde")

Den testar villkoret: A2="" och returnerar korrekt.


Den andra formeln är:

=OM(A4=0;"Tom";"Har Värde")

Den testar villkoret: A4=0 och returnerar korrekt på tomma celler men där värdet faktiskt är noll så returnerar den falskt. Den här formeln är inte lämplig att använda sig av.


Den tredje formeln är:

=OM(LÄNGD(A6)=0;"Tom";"Har Värde")

Den testar villkoret: LÄNGD(A6)=0 och returnerar korrekt


Den fjärde formeln är:

=OM(ÄRTOM(A8);"Tom";"Har Värde")

Den testar villkoret: LÄNGD(A6)=0 och returnerar korrektSlutsats

Det är inte bra att använda sig av uttrycket A4=0 som villkor. Det finns många fallgropar för det villkoret.

De bästa villkoret är att använda sig av den inbyggda funktionen ÄRTOM(). Den fungerar egentligen lika bra som villkoren A2="" och LÄNGD(A6)=0. En klar fördel med den är att när man har långa OM-formler så blir de ofta svåra att läsa och använder man sig av formeln ÄRTOM() så är det mer tydligt att tolka OM-formeln. 


DELA