Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Multiplicera timmar med timlön

I följande exempel skall vi räkna ut lön baserat på upparbetade timmar. VI skall multiplicera timmar i Excels tidsformat med ett timpris. Det kan tyckas enkelt men det krävs ett litet trick. Man måste multiplicera med 24!

Vi utgår ifrån ett tidigare inlägg som handlade om hur man skall räkna med timmar då det överstiger 24 h. Du kan ladda ner exempel filen under inläggets rubrik.

Vi skall nu räkna ut vad den totala timlönen blir.I tabellen ovan har vi räknat ut hur många timmar som har arbetats upp. Vi har även ett timpris i cell H2 (Timpris). Vi skall nu multiplicera timpriset med antalet timmar och räkna ut ”Total lön” i G10.

Vi börjar med att ställa oss i cell F2 och skriva in formeln:

  =E2*$H$2

Det multiplicerar alltså Arbetstid med Timpris och vi har gjort timpriset till en absolut referens så att det ligger fast när vi autofyller nedåt.

Vi får då svaret ”148,75”. Detta verkar ju helt orimligt. Anledningen till att vi får det svaret är att när vi multiplicerar med en cell i tidsformat och tiden ”06:00” så representerar den cellen egentligen värdet 0,25. Anledningen har att göra med Excel tidsformat där siffran 1 motsvarar ett helt dygn på 24 timmar. 6 timmar är en fjärdedel av ett dygn, dvs värdet 0,25. För att få fram antalet timmar behöver vi därför multiplicera med 24.

Vår slutliga formel blir därför:

  =E2*24*$H$2
DELA