Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Räkna total tid i timmar som går över 24 timmar

Ibland behöver summera timmar i Excel. Det brukar gå ganska så bra till dess att summan blir mer än 24:00. Då börjar nämligen Excel om från 00:00. I följande exempel så skall vi summera den totala arbetstiden på en vecka, du kan se schemat i bilden nedan.

I tabellen ovan så är det manuellt inmatat Datum som är arbetsdagen, samt Start och Slut tid för arbetsdagen samt Rast. Arbetstid är lika med = SlutStartRast.

I Cell E7 under Total arbetstid har vi summerat samtliga dagars arbetstid och vi får då fram resultatet 15:20. Om vi räknar manuellt så kan vi se att det verkliga resultatet blir:

06:10 + 07:10 + 05:20 + 06:30 + 09:20 + 04:50 = 39:20

Notera även att:

24:00 + 15:20 = 39:20

Anledningen är att Excel per automatik tolkar det som ett klockslag på dygnet. Så när vi tittar på tabellen så tolkar även vi Start och Slut som klockslag. Fast Rast så tänker vi att det är en tidsperiod, dvs 00:50 tänker vi är 50 minuter fast Excel tänker att det är ”tio i ett på natten”. Det är inga problem för själva beräkningen av Arbetstid. 06:10 ser Excel som ”tio över sex på morgonen” fast du tolkar det som sex timmar och tio minuter, fast när vi slår ihop till Total arbetstid så blir det fel. Eftersom Excel räknar ut ett klockslag.

För att lösa problemet så behöver vi ändra formatet. Högerklicka på den totala arbetstiden i rad 10 -  välj Formatera celler.


Du får nu upp dialogrutan Formatera celler och kan välja tidsformatet som i bilden ovan. I Exempel så kan du se att den har räknat ut rätt tid. I fältet Typ så kan du se koden för det här tidsformatet ”[t]:mm:ss”. Det som gör att den inte nollställer efter 24 timmar är att ”t” är i klammertecken []. Du kan här välja att ta bort det två sista s:en och kolonet så att det står ”[t]:mm”. Då slipper du få med sekunderna som vi ändå inte räknar med.

Om du öppnar formatera celler igenom och endast skriver in ”[m]” under Typ, får du det totala antalet minuter, 2 360 minuter.

Du kan läsa mer om Excels tidsformat här.


DELA