Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Funktionen HÄMTA.PIVOTDATA

Pivottabeller är väldigt användbara för att kunna sammanställa data. Ofta kan den data som vi tar fram vara något stel och inte riktigt strukturerad på det sätt vi vill ha det i vår slutliga rapport. Där kanske vi endast vill ta ut vissa värden och presentera i en viss ordning. Det går att peka på en pivottabell med vanliga referenser men ifall pivottabellen ändras så är det väldigt osäkert vart vår referens pekar. För att kunna plocka ut data ur en pivottabell dynamiskt så kan vi använda oss av funktionen HÄMTA.PIVOTDATA().

Börja med att infoga funktionen HÄMTA.PIVOTDATA() så att du får upp Funktionsargumentrutan enligt bilden nedan. Nedan följer även en bild av hur källdatan ser ut för att ge en tydligare bild av vilka fält som används.


Datafält: Det fält där det värde vi vill hämta ut finns, i vårat fall ”Sales Value”, se tabellen nedan.

Pivottabell: Här räcker det med att markera en cell i pivotabellen, här är det enklast att bara ställa sig i den översta vänstra rutan och trycka på F4 för att göra det till en absolut referens så att det går att använda sig av autofyll senare.

Dessa två första inställningarna är gnaska basic, det svåra kommer i nästa steg då vi skall börja drilla oss ned i datan och hitta vårat rätta fält.

Fält1: Här väljer vi fältet ”Country”, se tabellen nedan.

Objekt1: Här väljer vi ett av de objekt eller värden som finns under fältet Country, i det här fallet kodar vi in värdet ”Canada”, se tabellen nedan.

Med följande inställningar räknar vi ut vad Sales Value är för Canada. Slutlig formel ser ut enligt följande:

                           =HÄMTA.PIVOTDATA("Sales Value";$A$3;"Country";”Canada”)


Vi kan även lägga på ytterligare Fält2 och Objekt2, ifall dessa finns i vår pivottabell. Vi lägger även in ”Product” under land i våran pivottabell. Vi kommer då att kunna ta ut Sales Value för varje produkt baserat på land. Istället för att hårdkoda in ”Canada” osv så skriver vi in dessa i Excel och matar in en referens i formeln. Vår nya formel ser nu ut enligt följande:

                           =HÄMTA.PIVOTDATA("Sales Value";$A$3;"Country";J$3;"Product";$I4)

För förtydligande ladda ner exempelfil under inläggets rubrik.

Obs! Funktionen HÄMTA.PIVTDATA() förväntar sig att värdena i Fält och Objekt skall vara textformat. Ifall dessa värden är i talformat så måste dessa konverteras till text. Det kan enkelt göras inne i formeln med funktionen TEXT().  


DELA