Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Dynamisk Rubrik i diagram

När man jobbar med pivottabeller och diagram så har man ofta ett diagram eller flera som behöver uppdateras med ny data. Ibland så kan man vilja få in information i diagrammets rubrik och det kan då vara smidigt att länka in datan i diagrammet så att det blir dynamiskt.

I följande exempel så skall vi skapa en dynamisk diagramrubrik som hämtar in data och lägger in det som text i diagrammets rubrik.

VI jobbar med ett pivotdiagram, staplad stapeldiagram som är kopplad till en pivottabell som i bilden nedan. Vår data visar vinsten uppdelad per kvartal och de staplade staplarna representerar varje avdelning, Norr, Öst, Syd och Väst. Ifall en stapel ligger nedan för noll så är vinsten negativ, dvs en förlust.

Du kan ladda ner exempelfil under inläggets rubrik.
Vi skall nu lägga till en rubrik som sammanfattar den totala vinsten som visas i diagrammet. I tabellen ovan kan vi se att den totala vinsten är 100 715 kr, cell F9. Vi vill alltså att det skall stå ”Total vinst: 100 715 kr”.

Börja med att markera objektet ”Diagramrubrik” så att objektet är markerat som i bilden nedan. Ställ dig sedan i formelfältet och skriv in ett lika med tecken ”=” och klicka sedan på en cell där vi skall hämta vår text ifrån. I vårat fall har jag klickat på cell H2 under ”Rubrik”. Tryck Enter för att återgå till arbetsboken.Det är nu en tom rubrik som i bilden nedan.Om vi skriver in något i cell H2 så uppdateras rubriken med innehållet i den cellen. Vi kan därför skapa en textformel i H2 som genererar den diagramrubrik vi vill ha.

Då vi hämtar vår data från en pivottabell så använder vi oss formeln HÄMTAPIVOTDATA så att vi får samma data då vi gör ändringar i pivottabellen.

I cell H2 skriver vi in: =HÄMTA.PIVOTDATA("Vinst";$A$3)Vi får nu in siffran 100715 vilket var den totala vinsten. Vi snyggar även till det med en SAMMANFOGA och TEXT funktion så att det står:

H2: =SAMMANFOGA("Total vinst: ";TEXT(HÄMTA.PIVOTDATA("Vinst";$A$3);"# ##0 kr"))Om vi nu filtrerar vår pivottabell så att endast kvartal 1 och 2 syns så ser det ut som nedan.Nu visas endast de två första kvartalen och den totala vinsten är nu 49 777 kr. Vilket stämmer överens med totalsumman i cell F7 i pivottabellen.

Då vi gjort vår filtrering så har pivottabellen ändrats och blivit två rader kortare. Totalsumman låg tidigare i cell F9. Hade vi bara refererat direkt till den så hade vi fått in en nolla i vår rubrik eftersom cell F9 nu är tom. Därför är det nödvändigt att använda sig av funktionen HÄMTPIVOTDATA.


DELA