Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Beräkna skillnad mellan värden i en pivottabell

Pivottabeller är väldigt bra för att kunna vända och vrida på data som finns i en tabell. I Excel går det även att göra beräkningar på datan vilket ofta är vårat slutsteg i en analys. Det här exemplet kommer utgå från datan i blogginlägget Lägg till och ändra källdata. Vi kommer beräkna skillnaden i försäljning mellan elementen 2017 och 2018 på två olika sätt:

1.      Genom funktionen Visa värden som… - Skillnad

2.      Beräkna element


1. Visa värden som...

Det enklaste och snabbaste sättet är att använda sig av funktionen Visa värden som vilket vi även gått igenom i ett tidigare blogginlägg för att Visa värden som procent. Vi skall nu visa 2018 år värden som skillnad mot 2017 års värden. Gör följande:

Högerklicka på ett tal för 2018 års värden, t.ex. i cell C6 som i bilden nedan.

Välj sedan Visa värden som – Skillnad  som i bilden nedan.Du får nu upp dialogrutan Visa värden som, ställ in enligt nedan, klicka sedan OK.
Eftersom vi stod i fältet 2018 och väljer nu skillnad mot 2017 så får vi beräkningen 2018-2017. När vi klickat OK får vi följande tabell som visar skillnaden mellan 2018 och 2017 år värden.
I tabellen ovan har vi enkelt fått fram det resultat vi önskar fast tabellen är inte så snygg eftersom vi har tomma värden för 2017 och det är inte så tydligt vad tabellen visar. Det går så klart att skriva in manuellt i kolumnrubriken för t.ex. 2018. Men vi skall istället göra ett beräknat element så att vi kan klara oss med endast en kolumn så att vi får en snyggare tabell.

(Filtrerar vi bort fältet 2017 så får vi 2018 år värden i negativa tal.)

 

2. Beräknat element

För att kunna göra ett beräknat element måste man först markera ett elements rubrik i pivottabellen. Börja med att markera 2018 i cell C5.

Under fliken Analysera – Fält, objekt och uppsättningar – klicka på Beräknat element… som i bilden edan.
Du får nu upp dialogrutan Infoga beräknade element som i bilden nedan.
Under Namn kan du skriva in namnet på det nya elementet: Skillnad 2018-2017

För att skapa din formel så kan man skriva in det för hand. Man kan även klicka sig fram genom att först välja vilket fält man skall jobba med i Fält-rutan till vänster. Sedan dubbelklicka på det element man vill infoga i formeln och mata in sina operatorer som t.ex. plus eller minus via tangentbordet.

När formeln är färdig så trycker man på Lägg till.

När du sedan klickar på FältÅr igen så skall det se ut enligt nedan.

Klicka sedan Stäng för att återgå till pivottabellen.
Den pivottabell som vi får upp nu får konstiga siffror som du kan se i tabellen nedan.
De siffror som Skillnad 2018 – 2017 visar i D6 är -442 497 kr. Detta är 60 340 kr - 502 837 kr. Där 502 837 kr är försäljningsvärdet för 2017. Det den räknar ut är alltså: 2018 - 2017 – 2017.

För att få det beräknade elementet att fungera måste vi ställa tillbaka till standardinställningen för Visa värden som, dvs vi måste ta bort de inställningar vi tidigare gjort.

Klicka på en cell för 2018, t.ex. D6 och högerklicka. Välj sedan Visa värden som – Ingen beräkning som i bilden nedan.
Du får nu följande tabell som stämmer: