Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Lägg till och ändra källdata till en pivottabell

Ofta så behöver man uppdatera datan som man har skapat en pivottabell med. Det kan vara att man har lagt till en ny kolumn med data eller fyllt på med nya rader. I följande exempel skall vi gå igenom hur man kan lägga till ny källdata i en pivottabell. Vi utgår ifrån pivottabellen nedan som visar försäljningsdata för år 2017, vars exempelfil även kan laddas ner under inläggets rubrik ovan.
I fliken Källdata, som ser ut som i bilden nedan, finns en tabell med den data som pivottabellen bygger på där det tillkommit nya rader för 2018 års säljdata som börjar på rad 32. Vi skall nu uppdatera pivottabellen med dessa data så vi kan jämföra årens försäljningssiffror.
För att lägga till de nya raderna från rad 32 till rad 61 gör stegen nedan:

Börja med att markera pivottabellen på fliken Pivot.

Under fliken Analysera klicka på Ändra datakälla som i bilden nedan.
Du tas nu till fliken Källdata och kan se din aktuella markering. Du kan antingen markera det nya området med musen eller skriv in det nya radnumret 61 i fältet Tabell/område som i bilden nedan. Klicka sedan OK.
Vi får nu in datan för 2018 i pivottabellen som i bilden nedan.
OBS! Vill man undvika att göra det här steget är det bäst att använda sig av dynamisk tabell. Då uppdatera nya rader och kolumner med automatik. Vill man att en pivottabell skall peka på en ny dynamisk tabell så är den här funktionen användbar.


DELA