Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Räkna ut procent i pivottabell

Det vanligaste sättet som man redovisar sin data i en pivottabell är att visa värden som summa och heltal. När man gör en analys så vill man ofta se ett mönster i datan. Ett bra sätt är då att se hur olika värden förhåller sig till varandra i procent. VI skall nu titta på hur man kan ställa in så att vi visar våra värden i en pivottabell som procenttal.

I vår tabell i bilden nedan försäljningssiffrorna för ett antal produkter uppdelade per region. Ladda även ner exempelfil under inläggets rubrik.
För att se den en produkts försäljning sprider totalt så ställer vi enligt följande:

Högerklicka på en siffra i tabellen och välj Visa värden som -> % av totalsumma. Se även bilden nedan.
Vi får då resultatet enligt nedan där vi har procentsiffran 100 % längst ner i totalsumman i högra hörnet.
För att se hur fördelningen ser ut per Produkt väljer vi:

Högerklicka på en siffra i tabellen och välj Visa värden som -> % av kolumnsumma. Se även bilden nedan för resultat, notera att vi har våra 100%-värden i kolumnsumman längst ner.
För att se hur fördelningen ser ut per Region väljer vi:

Högerklicka på en siffra i tabellen och välj Visa värden som -> % av radsumma. Se även bilden nedan för resultat, notera att vi har våra 100%-värden i radsumman längst ut till höger.
DELA