Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Ta bort eller redigera beräknat element

Formler 2019-02-15

Något många som har gjort ett beräknat element har problem med är hur man tar bort eller ändrar ett beräknat element. Vi utgår ifrån inlägget där vi beräknade ett element.

Ställ dig på ett av elementen i rubriken på rad 5, t.ex. 2018.

Under fliken Analysera – Fält, objekt och uppsättningar – klicka på Beräknat element… som i bilden nedan.
Du får nu upp dialogrutan Infoga beräknade element som i bilden nedan.
Öppna dropdown-listan I fältet Namn längst upp som i bilden nedan och välj det beräknade element du vill arbeta med. I vårt fall Skillnad 2018-2017.
Du kan nu ändra elementets formel eller namn och sedan klicka på knappen Ändra.

Du kan även välja att klicka på Ta bort för att ta bort elementet.

Klicka sedan Stäng för att återgå till pivottabellen.
DELA