MS Project kurs online

I MS Project bloggen tar vi upp funktioner och tips i MS Project som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Earned Value Management BCWP i Microsoft Project

Uppföljning 2018-11-15

Resultatvärdemetoden/EVM är en internationell standard inom projektuppföljning av stora projekt. I Microsoft Project finns stöd för en enkel hantering av EVM med snygga rapporter. Metoden bygger i sin enklaste form på att projektledaren rapporterar in procent färdig på varje aktivitet. Antal upparbetade timmar eller tidplan har i detta läge inte någon betydelse. Det är enbart uppskattningen hur mycket som faktiskt är klart på varje moment/aktivitet som är relevant. BCWP (Budget Cost Work Performance) räknas sedan ut på varje aktivitet genom formeln Budget (Orginalplan) x Procent färdigt, exempelvis 100 000 x 75%. Det intjänade värdet (BCWP) är då 75 000 eftersom vi utfört 75% av ett arbetspaket som är budgeterat till 100 000.


För att resultatvärdemetoden skall fungera i Ms Project behöver du bygga upp en plan, resurssätta dina aktiviteter med prissatta resurser samt spara ner en originalplan. Du behöver naturligtvis även bocka av dina aktiviteter och gör du allt detta rätt får du ut fina grafer enligt nedan och du kan börja mäta produktivitetsfaktorer som CPI och SPI. Du kan läsa mer om de olika momenten i följande blogginlägg. Bocka av aktiviteter, orginalplan samt skapa resurser.


Lägger du dessutom till fältet verklig kostnad börjar du få riktigt fina grafer. Planned Value (vad borde vi ha gjort), Earned Value (vad har vi gjort) och Actual Cost (vad har det kostat). Att använda Microsoft Project till Earned Value på mindre projekt fungerar utmärkt men när det börjar bli komplexa aktivitetsstrukturer och uppemot 1 000 aktiviteter finns bättre lämpade system som exempelvis www.tojsystem.se.
DELA